Вход

Съвети за Кандидати

19.01.2022

Manpower Bulgaria

План за личностно развитие през новата година

Началото на новата календарна година е своеобразен символ на обръщането на нова страница и поставянето на ново начало. Това е и моментът, в който обичайно се обръщаме към старата година и се замисляме за това какво бихме подобрили в себе си, в работата си, в ежедневието си.

Създаването на структуриран план за личностно развитие ще помогне ясно и точно да начертаете целите, които искате да постигнете в краткосрочен и дългосрочен план. През годината можете лесно и насочено да следвате поставените цели и по този начин цялостно да подобрите онези свои умения и компетенции, за които винаги сте мечтали.

Създаването и следването на целите в плана за личностно развитие в професионален аспект може да бъде разликата между успеха и провала. Постигането на целите в личен план пък би могло да бъде границата между вълнуващата промяна и застоя.

 

Какво представлява планът за личностно развитие?

Повечето хора имат някакво желание за растеж или промяна. То може да е свързано с намаляване или спиране на вредни навици или с придобиване на полезни такива. Може да е свързано с научаване на нещо ново, с промяна на начина на живот или с друго важно, но не задължително фиксирано желание. Тези желания биха били полезни за нас, но те нямат ясна дефиниция, краен срок или план за изпълнение. Когато са под тази форма дълго време, желанията могат да провокират в нас стрес или дори тревожност, тъй като мисленето за това какво бихме искали, от една страна и каква е актуалната ни ситуация, от друга, подчертават контраста между двете състояния и ни напомнят, че не работим активно или достатъчно в посока осъществяването на желанията си.

Планът за развитие от друга страна, представлява целенасочена първа стъпка в посока реализирането на желанията ни и като такава:

 • Помага за навременното предприемане на подходящи и логично планирани действия.
 • Помага да подобрите уменията си за управление на времето, за да можете да постигнете целите си.
 • Създаването и следването на ясно изграден план намалява стреса, подпомага балансирания живот и повишава самоувереността.

 

Стъпки за създаването на план за личностно развитие

 

Стъпка 1: Поставете своите цели

За да поставите своите цели, може да помогне следното упражнение: Представете си, че сте в края на живота си, постигнали сте всичко, което сте искали, и най-важните хора за вас са се събрали, за да отпразнуват вашия живот. Какво би ви се искало да кажат за вас, какви ваши постижения бихте искали да запомнят?

Подобна може да бъде отправната ви точка при поставянето на най-важните за вас цели – най-важните аспекти, в които бихте искали да бъдете успешни, които да служат като отправна точка за целите, които си поставяте в краткосрочен и дългосрочен аспект.

Целеполагането следва да започне с дефиниране на желанията ви. За да бъде пълно дефинирането следва да сте си отговорили на въпросите:

 • Какво искам да постигна?
 • Как ще разбера, че съм постигнал целта си?
 • Колко време ще ми бъде необходимо? Какъв е реалистичният краен срок за тази цел?
 • Какво ще спечеля – какво ще имам, как ще се почувствам когато постигна целта?
 • Какво ще загубя, ако не започна да работя по постигане на целта?

 

Стъпка 2: Подредете целите си по приоритетност

След като сте определили своите цели, отбележете кои от тях са най-важни и са с приоритет пред останалите и защо. Стартирайки с целта с най-висок приоритет и подреждайки следващите по ред, започнете да определяте стъпките, които трябва да направите в краткосрочен план за постигането на дългосрочните ви цели. Какво трябва да направите сега, за да можете да продължите утре?

 

Стъпка 3: Създайте план за действие и график за изпълнение на целите си

Една цел може да бъде конкретна и специфична, но би могла да представлява голям, дългосрочен проект, който се състои от множество етапи. Като следваща стъпка, целите следва да бъдат трансформирани в задачи и конкретни действия, които в последователност водят до постигането на целта. Задачите могат да се запишат с глаголи, които допълнително подтикват към действия по постигането на целта.

Представете си, че компютърът ви се е повредил. Недвусмислената цел би била той отново да бъде в отлично състояние. Тази цел обаче не е дефинирана и не е приведена в конкретни действия, а това би могло да забави или затрудни нейното осъществяване, особено ако имаме множество други задачи с различни приоритети.

Възможно е, ако не сте обмислили отделните стъпки по изпълнението на целта и не сте ги структурирали във времето, да се сещате за нея в моменти, в които нямате достатъчно време или представа откъде да започнете.

След една трансформация в дефинирана цел с конкретни действия, тя би придобила вид от типа на:

Краен срок: 2 седмици

Задачи:

 • Да намеря телефона на добър сервиз – 15 мин.
 • Да се обадя на сервиза, за да проверя възможността да оставя компютъра – 5 мин.
 • Да оставя компютъра за ремонт – 30 мин.
 • Да се обадя на сервиза, за да проверя резултатите от диагностиката и очаквания срок за завършване на ремонта – 5 мин.
 • Да се обадя на сервиза в определения срок, за да проверя завършен ли е успешно ремонта на компютъра – 5 мин
 • Да взема компютъра от сервиза – 30 мин.

По този начин придобивате ясна представа както за конкретните стъпки, които са необходими за постигането на целта, така и за времето, което ще ви отнемат задачите. Така можете да съобразите графика си спрямо останалите ангажименти и да вместите задачите в него, за да подпомогнете успешното им изпълнение. Допълнително, когато в самото начало сте определили задачите си, не се налага всеки път, когато помислите за целта, да обмисляте какви стъпки сте предприели до момента и какво остава да направите.

 

Стъпка 4:  Анализирайте силните и слабите си страни

Разгледайте в детайл своите силни и слаби страни. Това могат да бъдат както вашето позитивно отношение и разговорливост, така и вашият опит в професионалната сфера и владеенето на чужди езици. Съсредоточете се върху качествата, които са необходими за постигането на вашите цели – тези, които вече притежавате и тези, които предстои да развиете и тези, които ще ви помогнат да преодолеете слабостите си.

 

Стъпка 5: Създайте своята удобна организация за изпълнение

Понякога, дори когато имате ясно дефинирани цели и конкретни стъпки по тяхното изпълнение, бихте могли да откриете, че пропускате елементи от плана си или забравяте конкретна стъпка в ключов момент.

Представете си следната ситуация: в офиса сте и представяте важна презентация, когато си спомняте с тревога, че все още не сте купили подарък за утрешния рожден ден на близък човек.

Разбира се, в този момент не бихте могли да превключите своя фокус и да приоритизирате спешната и важна за вас задача. Но това подсещане може да повиши нивото на стрес, особено когато не можете да направите нещо веднага. Пропуснатата задача може да продължи да ви се отразява през целия ден, докато преподреждате натоварения си график, за да можете да я включите и изпълните навреме.

Когато приоритетните задачи са много и в различни важни за вас аспекти, изграждането на система за приоритизиране на целите и задачите, както и за организирането им във времето и напомняне за важните ангажименти в подходящия момент, могат да бъдат от голяма помощ. Това може да се постигне чрез създаването на различни списъци със задачи спрямо аспектите, които са важни за вас; дневници, в които записвате идеите си и организирате деня си; приложения, които помагат да подредите целите си и известяват в точния момент за важни и спешни задачи.

 

Стъпка 6: Следете и измервайте прогреса си

Целите следва да бъдат обмисляни, коригирани и измервани регулярно. Възможно е в някои случаи целта да е много важна за вас, но действията по осъществяването й да не са най-продуктивните или просто да не са подходящи. Възможно е сроковете да не са реалистични или някой друг елемент от плана да има нужда от корекция.

Един подход е веднъж седмично да отделите време: да анализирате постигнатото, да отпразнувате промяната, която вече забелязвате, дори да е малка на фона на дългосрочните цели, да анализирате какво не сте успели да постигнете от поставените задачи и да опитате да разберете какво би било добре да се промени, за да е по-лесен и по-успешен пътя по изпълнението на следващите действия. От друга страна, това е добър момент и да погледнете отново вашите най-важни цели, да помислите в посока задачите за предстоящата седмица, да им поставите приоритет и да се уверите, че вървите в правилната посока.

Инвестирането на време и енергия в създаването на план за личностно развитие ще ви помогне да развиете своя потенциал и талант и ще ви даде допълнителна яснота, необходима за тяхното постигане, както и конкретна представа за прогреса ви. Позволявайки си възможността да се съсредоточите върху своя растеж в професионален и личен план, вие ще можете да постигнете желаното развитие и успех по-бързо и лесно.