Login

Share

Back to blog

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

Чрез стратегическо управление на разнообразието в работната среда всеки бизнес се обогатява с различни перспективи, идеи и опит, което води до по-иновативни решения и подобрява цялостния климат в компанията. 


 


Целенасочената работа в посока приобщаване, от своя страна, гарантира, че всички хора в организацията се чувстват ценени и имат равни възможности за развитие и напредък, което допринася за по-висока ангажираност и задържане на таланти. 


 


Практиките на Diversity, Equity, Inclusion & Belonging стават все по-важни и за работодателите в България. С навлизането на все повече работници и специалисти от трети страни на местния пазар на труда, темата за включване, приобщаване и разнообразие застава на дневен ред при редица работодатели у нас. 


 


За да предоставят практически инструменти на HR специалисти и бизнес лидери, с които да обединим бизнес перспективата със законовата рамка, партньорите ни от Assert International България и „Комаревски, Димитров и съдружници“ разработиха втория си съвместен специализиран уъркшоп на тема "Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията" 


 


В него те ще обхванат аспекти като:   • Ефективното включване и приобщаване на разнообразието в организациите; 

  • Преодоляване на микроагресорите и предубежденията чрез създаване на съюзничество; 

  • Разработване на инклузивни HR процеси, от набирането на кандидати до задържането на мотивирани хора; 

  • Идентифициране и борба с дискриминацията на всички етапи на трудовите отношения; 

  • Администриране на трудови правоотношения и гарантиране на допълнителни права; 

  • Защита при прекратяване на трудов договор и справяне с тормоза на работното място; 

  • Поддържане на честно и справедливо управление и възнаграждение. 


 


Дата: 15 март 2024 г., от 09:30 до 17:00 часа 


Място: гр. София, Бизнес център GORA, Training hub 


 


Основна цел на уъркшопа е изграждането на така необходимия мост между теорията и практиката, благодарение на който работодателите могат да развиват успешни стратегии за управление на хората си. Форматът е насочен към мениджъри и специалисти в областта на развитието и управлението на човешки капитал, ръководители на екипи, собственици на бизнеси и други професионалисти, ангажирани с управлението на хора. 


 


Запазете своето място сега!


 


Такса за участие: 390 лева (без ДДС) 


За втори участник от една и съща компания е предвидена 10% отстъпка от цената за участие. 


EARLY BIRD (регистрация до 22 февруари) – 320 лева (без ДДС). 


 


Лектори:   • Мария Стоева, Директор на Assert International Bulgaria и Директор „Продажби и Бизнес развитие“ на Manpower Bulgaria 

  • Екатерина Тонова, Мениджър на проекти за обучения и развитие в Assert International България 

  • Адв. Милесвала Богданова, специалист в трудово право и управляващ адвокат в KDP (Komarevski Dimitrov & Partners). 


Не пропускайте тази уникална възможност да разширите своите знания и умения в областта на HR процесите и да допринесете за създаването на по-инклузивно и разнообразно работно място. 

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.

15.04.2024

HR Screening 2024 -Проучване за предизвикателствата и отговорностите на HR функцията

Вече четвърта година проучването HR Screening, провеждано от Manpower България с партньорството на Българска асоциация за управление на хора и Assert International България, спомага с анализ и проследяване на тенденциите в дивизията човешки ресурси.  

27.03.2024

LeaderSHIFT through MINDfulness - With passion and delight for mindful leadership

The new business realities demand a new kind of leader - aware, grounded, and in sync with themselves and the world. With such a foundation, the dynamics of markets, technological change, and other turbulence we witness daily are easily reframed from obstacles into opportunities and gifts of our current situation.