Вход

В нашия фокус

15.06.2021

Иван Шербанов

Новият модел на работа – Task Based Outsourcing

В последните няколко години наблюдаваме дълбоки процеси на промяна в пазара на труда, които пандемията от Ковид 19 многократно ускори. Гъвкавостта и бързата адаптивност от желателно състояние се превърнаха в основен приоритет на компаниите, което естествено води до необходимостта от нови, децентрализирани модели на работа.

До какви промени и тенденции води това, разказва Иван Шербанов, Оперативен Мениджър на Manpower България.

Какви са трайните изменения, които предефинират пазара на труда днес?

От една страна наблюдаваме как все повече компании структурират дейности си под формата на проекти с дефинирани цели и задачи. Така стария business-as-usual модел на оперативна дейност се заменя с проектен модел, който предполага по-краткосрочни ангажименти, по-динамични екипи и отваря вратата за включване и на външни експерти по-лесно.

Към това се добавя и фактът, че проектната ангажираност става все по-широко разпространена и този тип заетост цялостно променя начина, по който хората възприемат и търсят работа. Традиционната заетост бива изместена от желанието на талантите чрез проектен ангажимент да изпробват различна сфера или позиция, да развият второ професионално поприще, или да елиминират фактора офис от работните си взаимоотношения.

Все по-често хората се самодефинират като контрактори, което в отговор ражда и хибридни предложения за работа, съчетаващи заплащане базирано на резултати с почасов или няколкодневен ангажимент с ясен край.

В тази нова пазарна обстановка, кой се очертава като печелившия подход за справяне с предизвикателствата от страна на компаниите?

Комбинацията от тези две тенденции прави изнасянето на задачи и дейности към външни партньори много удобен модел за работа в съвременния свят. Именно това децентрализиране на активностите наречено Task Based Outsourcing е в сърцето на нашия модел на работа от последните няколко години, като за различните индустрии предлагаме различни TBO възможности.

В последната година се увеличи броя на компаниите в ИТ сферата, които търсят тази услуга от нас. Заради повишената необходимост от гъвкавост и силната флуктуация в обема на работа, за тях ние най-често създаваме изнесени екипи от контрактори, които се включват в конкретни задачи и програмират в активните им проекти. Позитивите тук са многостранни – от по-бърз процес по набавяне на допълнителна работна сила, тъй като ние разполагаме с преселектиран набор от ИТ специалисти, до административна лекота за компаниите, които практически не наемат нови служители, а ползват само техните услуги.

Освен ИТ, има ли други браншове, които могат да бъдат идентифицирани като early adopters на този TBO модел в България?

Наблюдаваме ръст и при партньорствата ни по привличане и подбор на кол център оператори, специалисти в областта на споделените услуги, административни служители и работна ръка в логистичния бранш. Редица браншове предпочитат да изнесат задачи към външни експерти и да се фокусират върху ядрото на бизнеса си, за да повишат така ефективността си.

Други наши клиенти аутосорсват чрез нас създаването на цялостни търговски екипи. Така ние съставяме екипи по продажби, който отговорят на техните нуждите, чрез наемане на експерти, които обучават и управляват както екипа, така и нивата на продажби.

Възможностите са многобройни, а бъдещето принадлежи на иновативните, адаптивните и гъвкави компании с бързи реакции. Ние сме тук за да подкрепим промяната чрез експертизата си в сферата на управлението на човешки капитал и да помогнем компаниите да изберат най-ефективния за тях модел на аутсорсинг или заетост.  

 

С повече въпроси може да се обърнете към нас на [email protected]