Вход

В нашия фокус

11.02.2024

Петя Павлова

Организационната култура като основа на бизнес успеха

В епохата, в която бизнесът се превръща в отражение на динамиката и стойностите на обществото, организационната култура е критичен стълб на корпоративния успех. Тя не е просто набор от правила или традиции, а жива тъкан, която формира идентичността на компанията, влияе на ангажираността на хората и директно се отразява на финансовите резултати на организациите. В разговора за хармонизирането на индивидуалните възгледи с корпоративните ценности и разбирането за ролята на лидерството в култивирането на здравословна работна среда, поканихме за коментар Петя Павлова, People & Culture Partner от нашия екип.

Какво би бил бизнесът без хора? А как би изглеждал той без организационна култура?

Петя: Хората, организационната култура и успехът са като страните на равнобедрения триъгълник, всяка е равна по стойност на останалите две. В днешно време не бих определила термина организационна култура като актуален. Това определение се е превърнало в архетипа на различни обществени строеве. А именно един вожд, който спуска модел на поведение, създава традиции и ритуали, и всичко това се мултиплицира като се следва сляпо, затвърждава се с годините и формира съответната култура.

Kаква роля играе организационната култура в общия успех на една компания?

Петя: С наличието на три, а в някои случаи дори четири, различни поколения на работните места е изключително трудно като работодател да наложиш модели на поведение, да зададеш ценности и да разчиташ, че те ще бъдат по подразбиране въплътени в съзнанието на хората. Наблюденията ми са, че процесът е по-скоро двупосочен: при подбор търсиш симбиозата в мирогледа, но с идването на работа новите таланти са тези, готови да случват чудеса. Обикновено те идват с ентусиазъм и след първоначалния шок, бидейки на ново място, без да познават никого, са готови да инициират събития, да споделят добри практики и да внасят новости в културата на работното място. Това носи със себе си необходима доза свежест и създава богатството от ценности, заедно с техните нюанси. Именно напасването на личните разбирания с вече съществуващите здравословни правила на общуване и поведение създават културата на една компания.

До тук хипотезата е вярна: щом има хора, то има и култура. Нека вперим поглед и върху взаимодействието култура и бизнес. Ние често забравяме да отчитаме силата на социалната среда в офиса като двигател на различни бизнес процеси и работни взаимоотношения. Много често, когато човек има своите ценности и е изградил идентичност, базирана на своите вярвания, при попадане в среда, която е токсична и нездравословна, започва да изневерява на своите принципи и се подава на други модели, за да се впише. Като резултат с времето този човек претопява разбиранията си и изкуствено възприема тези на социума или бързо прегаря, бидейки под натиск да споделя различни от своите вярвания.

Тази среда може да се разглежда като почвата, от която растението се нуждае. Поставяйки го на място, където ние самите смятаме, че изглежда и се чувства добре, автоматично поставяме рамки без да сме се запознали с изискванията за правилното му отглеждане. Без да го поливаме, да получава необходимата светлина и подходящи торове/минерали, то най-вероятно цветето няма да цъфти и скоро ще загине. Но когато имаме възможността да работим в среда с правилната „почва“ на подкрепа, уважение, сътрудничество и доверие, то сме готови да постигнем много повече и да бъдем по-ползотворни в работата си. Несъмнено това се отразява на целия бизнес и като резултат, и като ниско текучество и доволни хора.

Какво е влиянието на лидерството върху организационната култура?

Петя: Средата в случая е комбинирана и със стила на лидерите в организацията. Много е важен примерът, който те дават и кой е моделът на взаимоотношения, които се насърчават. Поощрението да бъдеш себе си, да можеш да споделиш успехите, да признаеш грешките и да имаш свободата да управляваш сам организацията на работния си процес е мотив да искаш да дадеш много повече, отколкото се изисква от теб. Изграждането на стабилни взаимоотношения, базирани на желанието да помогнеш за постигането на обща цел в проект, задача, решаване на казус, несъмнено допринася за по-голямото удовлетворение в процеса. Само в такава симбиоза говорим за организационен успех. Взаимовръзката между благосъстоянието на хората като интегрална част от културата в компанията и бизнес резултата е доказана от професор Ян-Емануел Де Неве, директор на Центъра за изследване на благосъстоянието в Университета в Оксфорд.

Той заедно с екипа си е провел проучване с над 200 американски компании, вписани на стоковата борса. Резултатите показват, че „Ако съпоставите начина, по който хората се чувстват в компаниите, и това, което компаниите правят по отношение на благосъстоянието на работното място с финансовите им показатели, измерващи фирмените печалби, възвръщаемостта на инвестициите или брутната рентабилност, ще установите, че има силна положителна връзка между начина, по който хората се чувстват на работното място, и резултатите на компанията.”

Какви методи използвате, за да поддържате високо ниво на ангажираност в рамките на организацията?

Петя: Основните инструменти да насърчим създаването на благодатна среда, в която хората се чувстват добре и разцъфтяват, е да излъчим правилните лидери. Кои са те и как да ги разпознаем? До скоро в организациите търсихме най-опитния ни колега, който от най-дълго време е в екипа, за да го овластим в ролята на ръководител екип или мениджър. Този модел понякога сработва с времето, но само ако човекът има желанието да развие своите умения за управление на хора. Много често въпреки това, вътрешната борба между „аз знам как да се случи, защото имам дългогодишния опит в сферата“ се сблъсква с новата роля, изискваща основно подкрепа, а не само решения.

Лидерът на новото време може да не е най-добрият експерт в сферата, но в екипа си има такъв и е готов да му се довери. Модерният лидер дава свобода да се експериментира, да се греши и поема отговорността заедно с човека, който е сгрешил. Тези хора се разпознават по това, че са осъзнати, готови да преглътнат егото си в името на екипа, а и на компанията, но също така имат синхрон между думи и поведение. С такива хора успехът на всяка една организация е неминуем.