Вход

В нашия фокус

15.01.2024

Калоян Беличовски

Как съветваме компаниите при формулиране на позиции и пакетите към тях

В един променящ се и все по-конкурентен бизнес свят, компаниите са изправени пред необходимостта от постоянна адаптация на своите компенсационни пакети към различни индустриални сектори и нарастващите очаквания на служителите. Този процес не е просто въпрос на балансиране на финанси и бенефити, а изисква дълбоко разбиране на пазарните тенденции и индивидуалните нужди на работната сила.

От технологичните компании, които предлагат гъвкави работни условия и иновативни бонуси, до финансовите институции с фокус финансови стимули, разнообразието в подходите е богато. За да ви предложим по-задълбочен поглед върху оценяването и адаптирането на стратегиите за привличане и задържане на таланти, поканихме за експертен коментар по темата Калоян Беличовски, оперативен мениджър от екипа ни.

      1. Как се адаптират компенсационните пакети според различните индустрии и пазарни тенденции?

Калоян: В света на българския бизнес, един от ключовите елементи за успешно управление на човешките ресурси е адаптацията на компенсационните пакети към разнообразието от индустрии и пазарните тенденции. Този аспект изисква не само поддържане на конкурентоспособно заплащане, но и внимание към иновативни практики, които съответстват на нуждите и очакванията на талантите, които често са различни в различните сектори.

Технологичните компании, например, се състезават за програмисти и IT специалисти, които често предпочитат гъвкави работни условия и иновативни бонуси. В същото време, секторът на здравеопазването се фокусира върху здравни осигурявания и придобивки, докато финансовите институции могат да предложат по-високи финансови стимули.

Все по – често наблюдаваме и фокус върху различните придобивки по време на майчинството, като по този начин компаниите насърчават раждаемостта, дългосрочното ангажиране на хората си и разрешаването на демографския проблем.

Сегашните тенденции в България отразяват растеж в гъвкавите компенсационни модели. Все повече компании предоставят плаващи работни часове, възможности за работа от разстояние и бонуси, свързани с постиженията на служителите. Стартъпите се отличават със своите иновативни подходи, като дялово участие, обучение и развитие, които ги правят атрактивни за младите специалисти.

За да привлекат и задържат таланти, компаниите създават иновативни програми за управление на таланти. Тези програми включват не само финансови стимули, но и обучение, кариерно развитие и подобрени придобивки, адаптирани спрямо специфичните изисквания на съответната индустрия.

     2. Как оценявате и анализирате пазарната стойност на различни позиции и умения

Калоян: Самото извършване на пазарен анализ е първата и най-важна стъпка. Тук се изследват заплатите и придобивките, предоставяни за сходни позиции в конкретната индустрия и регион. Пазарният анализ обхваща компенсационните практики на конкурентите, както и общите тенденции в отношение на заплатите.

Позициите и уменията трябва да бъдат оценявани в контекста на организационната стратегия. Оценката на пазарната стойност трябва да бъде интегрирана в общата стратегия за управление на таланти, включително плановете за развитие, обучение и задържане на ключови служители.

Събирането на обратна връзка от сегашните и бившите служители е ценен ресурс. Техният опит и мнение могат да предоставят ценна информация за това какви са тенденциите в отношение на заплатите и какви бенефити са ценени и желани от тях.

Тъй като пазарната стойност не е константа, е важно да се поддържа редовно актуализиране на оценките и анализите, за да се осигури, че компанията е в крак с актуалните пазарни тенденции.

Следването на тези стъпки помага на компаниите да разберат какво се цени във външната среда и как да създадат конкурентоспособни и справедливи компенсационни пакети, които привличат и задържат квалифицирани кадри.

        3. Какви са най-ефективните допълнителни придобивки, които компаниите предлагат на своите служители, и как те влияят на задържането на хора?

Калоян: Допълнителните придобивки се явяват основен инструмент за компаниите, когато става въпрос за привличането и задържането на талантливи служители. Предоставянето на обширно и качествено допълнително здравно осигуряване е често възприемано като една от най-ценните допълнителни придобивки. Този вид бенефит не само предпазва здравето на служителите, но и допринася за тяхната финансова сигурност. А компаниите, които предоставят помощ за детските грижи, допълнителни дни за болни членове на семейството и други семейни придобивки, показват грижа за благополучието на своите служители и имат още по-голям процент лоялни служители в екипите си.

От друга страна, в светлината на актуалните тенденции за баланс между работа и личен живот, компаниите, които предлагат гъвкави работни условия и възможност за работа от разстояние, е по-вероятно да задържат своите служители.

Премии за постижения, бонуси и акции за служители могат значително да повишат мотивацията и предаността към компанията. Тези форми на възнаграждение създават чувство на принос и признателност, редом с програмите за обучение и развитие.

От друга страна, организирането на социални и културни събития, екипни дейности и обществени инициативи помага за създаване на силна корпоративна култура и укрепва връзките между хората в компаниите.

Важно е да се вземе предвид, че изборът на допълнителни придобивки зависи от специфичните нужди и ценности на хората, като успешните компании търсят баланс между разнообразни придобивки, за да създадат стимулираща и подкрепяща работна среда.