Вход

Попитахме Експертите

12.04.2023

Мария Христова

Как се гради стартъп екосистема: Уроци от Sofia Investment Agency

Основата на една процъфтяваща икономика са успешните стартъп компании, които са в състояние да генерират растеж, да създават работни места и да иновират в различни сфери на икономиката. Това е особено важно във времена на промени и несигурност, когато се налага бизнесите да бъдат гъвкави и бързо адаптируеми към новите условия на пазара. Живеейки в подобни динамични времена, поканихме Мария Христова, главен изпълнителен директор на Софийската агенция за инвестиции, да сподели как се гради стартъп екосистема, кои са ключовите й елементи и какво бъдеще предлага София на подобни стартиращи компании.

 

Кои са ключовите елементи, необходими за изграждането на успешна стартъп екосистема?
Стартиращите компании имат нужда от цялостна подкрепа. Всяка консултация, свързана с бизнес развитието на компанията им, съдействие и информация за възможности за финансиране, достъп до партньорска мрежа и менторство са все необходими предпоставки за техния успех. Ключов е индивидуалният подход и гъвкавите решения за всеки стартъп.

София (и България като цяло) имат добре развита и свързана екосистема от стартиращи компании, като с особено голяма сила това важи за тези, които прилагат технологии независимо дали става дума за директни софтуерни разработки или за приложение на технологии като AI, интернет на нещата, автоматизация или други, в области като проптех, биотех, агротех, електронна търговия, логистика, екология, гейминг, творчески индустрии и много много други. Столицата има възможности за висок ръст на стартъпи и е в по-добра позиция от повечето съседни страни в Югоизточна Европа. И това не е само мое мнение, такъв е и анализът на международната предприемаческа организация Endeavor, с която преди година работихме по доклад, който да картографира състоянието на технологичната и стартъп среда в София, за който данните бяха събирани и анализирани заедно с BESCO, Фонда на Фондовете и наши експерти.


Как Софийската агенция за инвестиции спомага за подобряването на средата за развитие на стартъп компании в София?

Столична община има целенасочени програми за подпомагане на средата - зелената  карта за административно обслужване, предоставяна от Агенцията за инвестиции, която представлявам, Акселератор Стартъп София, реализиран от Програма „Европа“, към Столична община, съвместно с Общинския гаранционен фонд и Агенцията за инвестиции. Пясъчникът за иновативни идеи за проекти на столични фирми, които се тестват в реална градска среда за оценка на ефективността им, иницииран от дирекцията, отговаряща за дигитализацията в Столична община, както и много други.

В Агенцията работят над 40 експерта, всеки с различна специалност, които предоставят безплатни услуги на стартиращи компании, от юридическа помощ, през маркетингови консултации, възможности за финансиране до експертни бизнес консултации.
Програмата ни SofiaIS е насочена, както към големите инвеститори, така и към стартиращите компании на територията на Столична община, предоставя безплатни услуги, в сферата на човешките ресурси, бизнес площи, маркетинг и реклама и всичко, което е част портфолиото на партньорите в инициативата.

Основен приоритет на Агенцията ни е да стимулираме стартиращите компании като им възлагаме реални наши проекти, както и да съдействаме за възлагането на такива от останалите общински дружества. Това е пътят, по който от една страна публичните средства се връщат най-бързо в новия бизнес в града, от друга - се учат от нас, подаваме обратна връзка, коригиращи действия и подпомагаме растежа им и от трета, ставаме институционален партньор, част от портфолиото на стартиращата компания, благодарение, на което доверието на потенциалните им бизнес партньори и клиенти се покачва.

 

Как идентифицирате обещаващи възможности и насърчавате растежа им?

Критерии са своеобразни, като бих маркирала следните:

  • проект в направление, свързано с иновативните индустрии, в съответствие с приоритетните за града ни
  • опит на екипа, създал компанията
  • валидиран модел на бизнес идеята
  • реалистични и ясни цели

 

С поглед към бъдещето, как виждате развитието на стартъп екосистемата в София през следващите години?

България е във все по-голяма конкуренция с други динамични градове в ЦИЕ, но екосистемата тук има значителни предимства - по-опростена регулаторна рамка в сравнение с тази в съседните държави, добре функциониращи структури и силни взаимовръзки между предприемачите, институционална предприемаческа подкрепа по отношение на достъп до капитал, ноу-хау и др.. Разбира се, винаги е нужна още подкрепа за компаниите, особено в по-напреднал етап, за да преминат към международна експанзия и привличане на чуждестранен капитал. Тук голяма роля играят фондовете за рисков капитал, което освен инвестиция за растеж предоставят на фирмите менторство и контакти с партньори, включително за външни пазари.
Целта на София е да се създават все повече стартъпи, които влизат в ускорено ниво на растеж след втората си година. Според изследването, което цитирах, около 16% от компаниите, които са тръгнали по пътя на експоненциален растеж, всъщност създават голямата част от новите работни места - над 80%, а изнесите, които нарастват до над 50 служители, са тези, които са най-полезни за икономиката.