Вход

Попитахме Експертите

12.04.2022

Гергана Видинова

Какво е да бъдеш приемен родител?

През месец април SOS Детски селища България организира кампания за привличане на приемни родители в София и за SOS Детско селище Трявна. Какво всъщност се крие в думите „приемен родител“, професия или призвание е това и какви са качествата, които трябва да притежава той, разказва Гергана Видинова, Ръководител Център по приемна грижа, Програма SOS Детско селище София-Перник.

 

Какво е да си приемен родител? Наистина ли това е професия или по-скоро е житейски избор да помагаш на някого?

Да си приемен родител е да приемеш дете и да му отдадеш всичко това, което един грижовен родител дава на детето си. Да, професия е, но е и житейски избор едновременно. Професия, защото трябва да имаш знания за детското развите, за травмата и страданието, трябва да имаш умения да водиш детето по пътя на изцелението на преживяната травма и да откриеш и подкрепиш силните му страни.

Професия е, защото трябва да поставиш висшия интерес на детето пред чувствата и емоциите си и да го подготвиш  да бъде осиновено или да се върне при своето биологично семейство, да имаш силата да го обичаш такова, каквото е, и да помагаш на родителите му да се грижат за него или на осиновителите да го обичат, така както ти си го обичал. Професия е, защото си подкрепян от екип от специалисти и заедно с тях осигурявате пълноценна среда и условия за живот на дете или деца, които са разделени от родителите си. Но тази професия е невъзможна за изпълнение, ако това не е и призвание на самия човек.

 

Какви качества и добродетели трябва да притежава човек, за да бъде приемен родител?

Качества да бъде добър родител! А как да сме добри родители – на това се учим непрекъснато заедно с децата си. И все пак важно е да можеш да чуваш и разбираш детето, дори когато си играе и не говори, важно е да си до него и да го съпровождаш, дори ако не си в непосредствена близост. Важно е да обичаш детето и любовта, която му даваш да е безрезервна. И не на последно място, да си готов да го пуснеш и предадеш на семейството му, било то родното или осиновителско.

 

Какъв е обичайният път – как се става приемен родител?

Първо желанието за грижа за дете се заявява в Отдел за Закрила на детето или в Център по Приемна грижа. След това с помощта на екип от специалисти трябва да бъде преминат процес на оценка и обучение с цел да се подсигури, че човек покрива изискванията и може да се справи с тях. Следва вписване в Регистър на приемните родители. С това завършва процедурата и човек вече официално е приемен родител в очакване на своето приемно дете.

 

Има ли достатъчно интерес от приемни семейства в България?

Интерес към приемната грижа има, в България има над 2000 приемни семейства, при 1500 има настанени деца и в момента те се грижат за тях.Приемните родители и семейства ще са достатъчноедва тогава, когато всяко нуждаещо се дете може да бъде настанено за отглеждане в приемно семейство, а не в резидентна грижа, каквито сега са Центровете за настаняване от семеен тип, в които група деца – 12-15 и повече, се отлежда от екип специалисти, работещи на смени. Към момента това са повече от 3 000 деца в България.

 

Желаещите да станат приемни родители, могат да се обърнат към Гергана Видинова, Ръководител на SOS Център по Приемна грижа в София – 0893 514913,  [email protected]

Приемни родители могат да бъдат семейства, семейни партньори или самостоятелни кандидати, които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове в София или в еднофамилните къщи в SOS Детско селище Трявна.

 

На приемните родители SOS Детски селища България предлага:

  • Начално и периодично поддържащо обучение;
  • Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);
  • Помощ от квалифицирани семейни помощнички (детегледачки);
  • Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
  • Допълнителна ежемесечна материална подкрепа за успешно развитие на децата, настанени в приемното семейство;
  • Услуги за децата, настанени в приемните семейства, подпомагащи пълноценно детското развитие чрез Център по Приемна грижа и Център за обществена подкрепа – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране и др.