Вход

В нашия фокус

28.02.2023

Йоана Атанасова

ChatGPT: История за (не)изместването на човешкия фактор

Може би наскоро сте чули новината, че ChatGPT, езиков модел с изкуствен интелект, е издържал изпита за инженерна позиция с трудово възнаграждение от $183 000 долара. Новопостъпилият езиков модел, създаден от OpenAI, може да генерира текст, който прилича на създаден от човека, използвайки широка база от данни и команди, датиращи до 2021г. С предстоящата актуализация на модела, ще може да се възползваме от още по-точна и актуална информация.

Колкото и вълнуващо на пръв поглед да звучат тези новини, още по-ключово ще се окаже до каква степен успяваме да интегрираме подобни технологии в ежедневния си работен процес и да го оптимизираме по този начин. В средата на месец Февруари ви попитахме в LinkedIn анкета "Използвате ли ChatGPT, за да оптимизирате работния си процес?" и резултатите показаха, че съществена част от хората все още търсят правилната формула. Затова поканихме Йоана Атанасова от екипа ни да сподели каква е практическата приложимост на ChatGPT в HR сектора. 

Как може ChatGPT да бъде използван в ежедневието на HR специалиста?

В сектора на човешките ресурси, ChatGPT може да се използва за подпомагане на професионалистите при създаване на длъжностни характеристики, генериране на ангажиращо съдържание за привличане на кандидати и съответно въпроси, които може да зададем по време на интервю. Изкуственият интелект на ChatGPT може да ни помогне при създаването на обяви за работа и профили на кандидати, както и ред други полезни функции. Но в едно не може да ни изпревари - персоналния подход при изграждането на взаимоотношения с кандидатите за работа или оценката на тяхната експертиза и опит за дадена роля.

Въпреки че потенциалните ползи от ChatGPT в сектора на човешките ресурси са значителни, има и някои недостатъци и рискове, които трябва да се имат предвид. Например, използването на AI в процеса на набиране на персонал може да доведе до пристрастия, тъй като моделът работи с данни, които отразяват съществуващите такива в сектора на труда. Освен това има риск служителите да се почувстват застрашени от използването на AI на работното си място, което води до съпротива или дори негативна реакция.

Как би звучал един пример от практиката? 

Например попитах платформата: „Можеш ли да замениш човешкия фактор?“, а ето и какво върна в замяна на отговор: „Като езиков модел на AI, ChatGPT не е проектиран да замени човека в която и да е област. Вместо това, той е предназначен да подпомогне индивида, като му позволи да изпълнява задачите си по-ефективно и бързо.“ ChatGPT може да изпълнява определени функции по-бързо и по-точно от хората, като анализ на данни или проверка на информация. Въпреки това му липсват креативност, интуиция и съпричастност, които са уникални за човека. Ние хората внасяме уникална перспектива и опит в работата си, които могат да бъдат безценни при вземането на решения и разрешаването на проблеми.

В заключение, ChatGPT има средствата да промени играта в сектора на човешките ресурси, като рационализира набирането на персонал и подобри процеса. Въпреки това е важно да се подхожда към неговото използване с внимание и подлагане на проверка. Правейки това, компаниите могат да се възползват от предимствата на ChatGPT, като същевременно избягват потенциални грешки. Следователно, докато езиковият модел има потенциала значително да подобри процесите и резултатите в областта на човешките ресурси, той не може да замени човешкия фактор. Технологията не е лоша, нито добра, тя е такава, каквато я прави човекът.