Вход

Съвети за Кандидати

09.11.2023

Виктория Найденова

Започнете Силно – временна заетост за собствен доход и прогрес

Все повече и повече учащи са в търсене на работни възможности, които лесно да съчетават с обучението си и едновременно с това да се чувстват финансово обезпечени. А това, разбира се, е в коренно противодействие с постоянната заетост на осемчасов работен ден. Затова на преден план излиза понятието ,,временна заетост‘‘, или „проектна работа“, което е доста широкообхватно и изключително полезно. За вратите, които отваря проектната работа за младежите на пазара на труда, поканихме да сподели повече Виктория Найденова, HR Consultant – Временна заетост от екипа ни.

Какви са основните ползи за хора без опит във формата временна заетост?

Виктория: Временната заетост ни помага лесно да комбинираме работа и образование като балансираме и лавираме между тези два аспекта от нашето ежедневие. Освен това предоставя и възможността за собствен доход, с който неимоверно всеки се чувства по-финансово стабилен и гледа напред към бъдещи професионални направления.

Често хората асоциират „временната заетост“ с работа на непълно работно време, работа в определени дни от седмицата и работа, която е технически лесно изпълнима, или не изисква специфични професионални компетенции. Това в доста случай е и реалността, както и основната причина ученици и студенти да търсят подобен тип ангажименти, за да се докоснат до реална работна среда и да изпитат от първо лице задълженията и отговорностите на работния свят.

Макар и като временна част от екипа, проектната дейност дава възможност на младите да изградят трудови навици, да развият умението си за екипност и да пробват на практика какъв тип работа им допада най-много.

Кои професионални качества носи тя за бъдещето развитие на един млад човек в началото на кариерния му път?

Виктория: Временната заетост гради не по-различни умения и качества от постоянната. С разликата, че дава гъвкавостта да се съчетава с други активности или ангажименти. Дали на 4- или 8-часов работен ден, за всеки професионалист – стартиращ кариерата си, или не, е ключово да притежава необходимите умения и практически опит.

Трудови навици, свързани с отговорност към поставените задачи, навременно изпълнение и максимална продуктивност в работния процес, са в основата на успеха в работна среда. И те спокойно могат да бъдат изградени дори и работата да е на непълно работно време, съобразено с лекциите в университета.

Дори необходимостта да комбинираш следването си с работа спомага за по-бързото изграждане на професионални компетенции, тъй като изисква фокус и комбинативност на няколко фронта едновременно. Така само за няколко месеца теорията може да се превърне в практика, да се развие силно аналитичното мислене и да се подобрят организационните умения.

А кои са митовете, които обикновено кандидатите свързват с временната заетост?

Виктория: На позицията ми като ,,Професионален консултант – временна заетост‘‘ имам удоволствието почти ежедневно да се сблъсквам с различни становища, насочени към този формат на работа.

Често кандидатите са изключително преднамерени и асоциират временната заетост като работа за нискоквалифициран персонал, работа с ниско ниво на заплащане и работа с ниско ниво на удовлетвореност. Всеизвестен мит е, че за да бъдеш нает по този формат, задължително би следвало да имаш предишен опит в някакво професионално направление, задължително е да не си учащ или да не си обвързан с друга дейност. Нищо от това не е така. Напротив, все повече работодатели от всички индустрии, отрасли предлагат гъвкави формати и проектна форма на ангажираност в различните нива на организацията си.

Също така, кандидатите са изключително скептични, дали временната работа няма да се трансформира в постоянна такава и те да бъдат принудени да се обвържат дългосрочно с даден проект. Спокойно мога да развенчая и този мит и да уверя скептиците, че гъвкавостта е изцяло в техни ръце.