Вход

Съвети за Кандидати

21.02.2024

Добрина Илиева

Как да усетим организационната култура в процес на кандидатстване?

Организационната култура играе ключова роля в определянето на работната среда във всяка компания. Тя обхваща ценностите, поведенията, практиките и социалните норми, които определят как хората работят заедно. За търсещите работа, разбирането и усещането каква е организационната култура още в процеса на кандидатстване, може да бъде решаващ сигнал дали дадена компания е подходяща за тях. Как да изградим обективна представа каква култура ни очаква на едно потенциално бъдещо работно място, поканихме да разкаже Добрина Илиева, Regional Perm Team Leader от екипа ни. 

Каква роля играе комуникацията (например, стил на имейли, отзивчивост) в процеса на кандидатстване за изграждането на впечатление за организационната култура?

 

Добрина: Разбирането на организационната култура на дадена компания изисква внимателно наблюдение и анализ на редица аспекти в процеса на кандидатстване.

Влизайки във връзка с потенциален бъдещ работодател като кандидат за определена позиция е ключово да наблюдавате поведението и стила на комуникация в целия процес. Но първите сигнали и впечатления за битуващата в една организация култура може да придобиете още от самата обява за работа – какъв е стила на писане, на какво е наблегнато в съдържанието.

Като цяло комуникацията в процеса по кандидатстване може да разглеждате като надникване зад кулисите – тя ясно издава какво може да се очаква като стил на общуване в последствие вътре в компанията. Затова моят съвет е да анализирате внимателно следните аспекти:

  • Как се комуникира? - Открито и прозрачно ли се споделя информация, или по-скоро се набляга на йерархични динамики и модели
  • Какво и колко се споделя по време на интервю? – Тук може да разчетете ясен сигнал за стила на общуване и дали по-скоро се подхожда директно с цялата налична информация или се разчита отсрещната страна да задава въпроси, за да се достигне до нея.
  • Как си общуват хората помежду си? – В случай, че сте поканени в офиса на компанията, или дори в онлайн среда се срещате с повече от един представител на екипа, обръщайте внимание на поведението на интервюиращия и на атмосферата. Как говорят хората помежду си, как се обръщат един към друг и как си подават топката? Също така, има ли видими признаци на стрес или на напрежение?

Тези три основни първи посоки на наблюдение ще ви помогнат да изградите ясна представа какво може да ви очаква като част от екипа.

Задаването на правилните въпроси по време на интервю също е чудесен момент да научите повече за организационната култура. "Какви са обичайните начини за вземане на решения тук?" или "Каква е политиката на компанията по отношение на работно-личния баланс?" - такива въпроси могат да ви дадат по-дълбоко разбиране за ежедневието в компанията.

Ако интервюто ви е с някои от мениджърите в компанията, можете да прецените какво е лидерството и стила на управление. Хората на ръководни позиции служат като модели за поведение и често определят тона на взаимоотношенията и процесите в компанията.

Даването на обратна връзка след интервю в обещаните срокове също е индикатор за стила на поведение.

Как кандидатите могат да използват информация от уебсайта на компанията и социалните медии, за да си съставят представа за организационната култура?

 

Добрина: Като начало проучването на уебсайта на компанията и присъствието ѝ в социалните мрежи може да даде информация за мисията, визията и ценностите на компанията и как тя се стреми да постигне своите цели. Ангажираността към социална отговорност и устойчиви практики може се разглежда като проявление на дълбоките ѝ ценности и конкретни приоритети. Например организации, които активно участват в обществени и екологични инициативи, често имат и силно изразена култура на грижа и отговорност към своите екипи.

Уебсайтът на компанията, също така е ценен източник на информация, свързана с награди и различни събития и инициативи, организирани за и от хората в организацията. Всичко това може да се разглежда като сигнали за типа култура, който може да очаквате.

Съществуват и специализирани сайтове с отзиви от настоящи и бъдещи служители, които могат да дадат допълнителен вътрешен поглед към работната култура на компанията. Въпреки че тези отзиви следва да се разглеждат с предпазливост, те могат да бъдат полезен източник на информация относно предизвикателствата и предимствата при даден работодател.

Част от компаниите организират и кариерни събития или ден на отворените врати, които дават страхотна възможност да придобиете лични впечатления като се срещнете с бъдещи колеги и усетите атмосферата на място в офиса.

Как да оценим дали корпоративната култура подкрепя професионалното развитие и личното благосъстояние?

 

Добрина: Политиките и практиките, свързани с работно време, отпуски и гъвкавост в работата, също са ясни сигнали за типа организационна култура в дадена компания. Работни формати, които насърчават гъвкавостта и баланса между личния и професионалния живот, обикновено са проявления на култура, насочена към благосъстоянието на хората в организацията.

От друга страна политики свързани с инвестиции в обучение са индикатор за това колко се цени развитието на хората в екипите.

В случай, че ви се отдаде подходяща възможност, може в рамките на интервю процеса да попитате средно колко дълъг е кариерният път на човек в компанията – като време, а и като възможности за израстване. Подобен въпрос ви дава информация относно различните опции за развитие в нея и така ви насочва какво може да очаквате в дългосрочен план.

Интересен аспект, на който също можем да обърнем внимание, за да усетим организационната култура е и начина, по който компанията подхожда към иновациите и управлението на риска. Организации, които насърчават креативността и приемат риска, обикновено имат култура на развитие и растеж.

Разбирането на организационната култура е комплексен процес, който изисква време и внимание. Като се въоръжите с информация и задавате правилните въпроси, вие можете да направите информиран избор за вашето следващо професионално приключение.