Вход

Съвети за Кандидати

28.11.2022

Manpower Bulgaria

Меките умения – ключът към успеха в динамичната работна среда

Меките умения стават все по-значим фактор при подбора на таланти в редица индустрии. Какво представляват те и защо са толкова важни?

Меките умения са нетехнически умения, които включват как взаимодействате с колеги, как решавате проблеми и как управлявате работата си. Накратко казано, те са компетенции, от които се нуждаете, за да имате успех на работното място и често са ключов фактор за успешни преговори, продуктивна работа в екип, ефективна комуникация и възможност за разрешаване на конфликтни ситуации.

Новите предизвикателства изискват възможност за бързо придобиване на нови умения

Все повече индустрии разглеждат меките умения и ги считат за решаващ фактор при подбора на таланти, особено за стартови позиции и стажантски програми, където предишен опит не се изисква. А високото темпо на технологичен напредък подсилва значимостта им за всички нива и професии. Ако преди 40 години моделът на квалификация е следвал матрицата „училище-университет-работа“, с цел образователната система да подготви всеки за избраната от него професия, то днес подходът „уча и после работя“ вече не стига. На негово място застава новата професионална мантра на така наречения lifelong learning – учене през целия живот.

Затова и не бяхме изненадани от резултатите от LinkedIn анкетата ни с въпрос „Кои са най-важните меки умения?“. При 301 гласа, виждаме ясен фаворит – „Адаптивност и устойчивост“. 

Адаптивност и устойчивост са необходими за успеха на всяко ниво и във всяка индустрия

Адаптивността е ключово и преносимо умение, независимо в коя индустрия работите. С развитието на новите технологии компаниите, създадени по „старите начини“, може да срещнат затруднения да се конкурират с основните играчи в своя бранш. За да останат актуални на пазара много фирми предприемат вътрешни инициативи за модернизиране и дигитализиране на работни процеси. Но подобни кампании могат да бъдат успешни само ако бъдат приети от хората. Затова адаптивността се разглежда като едно от най-ценните меки умения на потенциалните кандидати, гарантиращо успеха на екипите както днес, така и за в бъдеще.

Приемате ли промяната в работата по положителен начин? Можете ли да опитате нови неща и да се справите с различни работни процеси? Ако е така, вие показвате адаптивност. Проучвания сочат също така, че хората, които лесно се адаптират към промени, умеят да се мотивират вътрешно и не се обезсърчават лесно. Това им помага да бъдат по-устойчиви в динамична работна среда, както и да довеждат проекти до успех, въпреки променящи се условия и параметри. А за какво повече може да мечтае един работодател?

Как работим с другите, но и как структурираме работата си

Често, когато говорим за меки умения, фокусът остава върху междуличностния аспект – работа в екип, преговори. Но степента на развитие на подобни социални компетенции определя до колко ние самите можем да управляваме себе си (например емоциите си и стреса, които работата може да предизвика) и времето си. Така целенасоченото развитие на меки умения носи позитиви не само в работен аспект, а създава база и за по-добър и спокоен личен.