Вход

В нашия фокус

11.04.2022

Таня Бояджиева

Неправителствените организации в ролята им на работодател

Eдно от най-важните условия за изграждане на добри практики в работата на една неправителствена организация (НПО) са контактите и добрите отношения, както с други организации, така и с местната власт, публични органи и представители на частния бизнес. Като социално отговорна компания, Manpower България винаги се е стремяла да споделя знанията, опита и ресурсите си, не само в бизнеса, но и в подкрепата на благородни каузи, изпълнени със смисъл и усещане за бъдещето. Така общите ценности и очаквания поставиха основите на нашето партньорство със Сдружение SOS Детски селища България в търсене на специалисти с желание и готовност да работят за каузата на младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.

Услугата „Център за настаняване от семеен тип“ към Програма „SOS Детско селище София" е насочена към юноши от 14 до 18 години, изведени от родното си семейство. Екипите на SOS Младежките домове осигуряват подкрепа за тяхното физическо, психическо и интелектуално развитие, за социалната им интеграция, образование, обучение и изграждане на житейски умения.

Таня Бояджиева, Мениджър временна заетост в Manpower България и ръководител на процеса по подбор и назначаване на специалисти по споменатите програми, разказва за спецификите при търсенето на кандидати за работа в НПО организациите и споделя опита си от работата с клиентите и професиите с благотворителен характер.

 

Имат ли интерес търсещите работа в България да се развиват професионално в такъв тип организации?

Едно от най-големите предимства на работата за SOS Младежките домове е чувството, че допринасяш за извършването на реална промяна в живота на настанените там младежи. Можеш да видиш резултатите от упоритата си работа, да споделиш радостта от техните успехи, а това носи огромно удовлетворение както в професионален, така и в личен план.

В допълнение, през последните години НПО в България, от любителски в началото на прехода организации, стават все по-професионални, изграждат прозрачни процедури за набиране на персонал, създават ценни кадри, тъй като възможността да взимаш решения и да даваш идеи тук е по-голяма. Можеш да бъдеш креативен, да намираш съмишленици и в конкретния проект - SOS Младежките домове - да се опреш на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи.

Всичко това прави НПО атрактивни като работодател за хора с именно сходна ценностна система.

 

На какво ви научи съвместната работа със Сдружение SOS Детски селища и как успяхте да помогнете в търсенето на подходящи хора?

Това е много специфичен сектор. За да намериш подходящите кандидати за работа, трябва да имаш отлични познания за начините му на функциониране. Основното, което се търси в кандидатите, е опит и отдаденост на каузата. Те трябва да са социално отговорни, да са готови да направят нещо за обществото, да са хора, които не се плашат от трудностите, типични за тази работа. Сред търсените умения задължителни са и толерантността, и способността да споделяш – хората, ориентирани само към собствените си нужди и интереси не успяват да се адаптират и да се чувстват добре в тази среда.

Добрата предварителна подготовка, правилно съчетана с експертизата на лидера в глобалните решения за работната сила Manpower, превърна трудната на пръв поглед задача в реален и измерим успех.

 

Какви са очакванията на кандидатите, които търсят развитие в неправителствени организации?

Хората, които искат да работят в този сектор, са насочени предимно към професионално развитие в посока повече знания и развитие на личността и професионализма си в социалната сфера бързото йерархичното издигане остава като втори приоритет. Според тях секторът създава професионалисти с готовност за разбиране на бизнес процесите и в частния сектор.

Като предимство се отчитат и международните контакти и опит, до които получават достъп. При Сдружение SOS Детски селища България например дори хората, които не пътуват за участие в срещи извън страната, имат достъп до такъв опит чрез включване в дейностите на Обучителния център на сдружението, както и до много споделен опит чрез електронна платформа на SOS Международната организация, различни международни работни групи, участие в проекти и др.

 

Какви стъпки могат да предприемат неправителствените организации, за да бъдат по-привлекателни за бъдещите кандидати?

Повечето НПО популяризират своята мисия, инициативи и предоставяни възможности за професионална реализация чрез специализирани платформи и форуми, познати само на тесни кръгове в конкретната общност. В следствие на това, смисълът на идеите, въплътени в техните благородни каузи, твърде често не успява да достигне и докосне широката обществена аудитория. Изграждането на партньорства като това с нашата компания в проекта към Програма „SOS Детско селище София-Перник" би могло да бъде от ключово значение не само за привличането на правилните хора, но и за превръщането на всяко предизвикателство в решение.