Вход

В нашия фокус

28.08.2023

Константин Каменов

Ниска безработица - Високи очаквания: Печеливши стратегии за работодатели в пазар, диктуван от таланти

Актуалната безработица в България е 4.6%, като коефициентът при висшистите пада дори до предизвикателните за работодателите 2.0%. В подобна ситуация компаниите често са поставени в неизгодна позиция – свободните хора на пазара на труда са малко, а контра-офертите много. Очакванията на кандидатите съответно се покачват и налагат прилагането на нови стратегии, за тяхното привличане и мотивиране.

Кои са добрите практики от света на бизнеса, които работодателите прилагат в пазар, диктуван от таланти, поканихме да сподели Константин Каменов, мениджър Бизнес Развитие и Продажби от екипа ни.

Какви стратегии прилагат работодателите в пазар с толкова трайно ниски нива на безработица, за да си подсигурят необходимата работна ръка?

Жизнено важно е за компаниите да обезпечават ключовите си позиции, за да подсигурят бизнес успеха и растежа си. А фактът, че талантите “държат козовете“ в преговорите и често разполагат с повече от една работна възможност, не е новост. Затова и находчивите организации в България вече от няколко години стратегически работят за позиционирането си като желани и добри работодатели и градят своята работодателска марка.

Построяването на силен бранд вече се е превърнало в ключов фактор. За целта компаниите прилагат вътрешни стратегии за изграждане на определена фирмена култура, като ги комбинират с маркетингови стратегии, за да покажат на света работната средата, която предлагат. И така се позиционират като желано място за работа в очите на различни професионалисти.  

Други стратегии и инструменти за привличане на желаните хора са предлагането на гъвкави работни условия, както и адаптирани спрямо нуждите социални придобивки. Това са и основните допирни точки между един кандидат и бъдещ работодател.

А какво наблюдаваме като желания от страна на талантите, за да останат дълготрайно част от екипа на дадена компания?

Спечелили състезанието за привличане на даден специалист, компаниите влизат в следващата надпревара – дълготрайната мотивация на хората и дългосрочното им ангажиране. Тук вече новият член на екипа очаква да усети културата и средата, обещана му по време на процеса по наемане.

Затова е важно културата и ценностите на компаниите да не са просто истории, които се разказват, а да се живеят на практика – в ежедневната работа, в различни възможности за растеж и обмен

Наблюдаваме, че при голяма част от партньорите ни, създаването на възможности за професионален и личен растеж се оказва основен метод за дългосрочното ангажиране и мотивиране на хората в компаниите.

На моменти звучи дори клиширано, но поддържането на баланс между работа и личен живот чрез различни инструменти като гъвкави графици, допълнителна отпуска за лични празници и подкрепа при справяне със стрес, са от особено значение.

Как работодателите адресират новите очаквания на хората за развитие и процъфтяване в организациите?

Тук отново се връщаме на темата обучение и развитие. Работодателите, които инвестират в тези посоки, показват ангажимент именно към процъфтяването на хората си, а не просто капитализирането на силните им страни. Възможността за придобиване на нови умения и компетентности спомага талантите да развият своя потенциал, така че да подобрят и последващите си кариерни шансове.

И не на последно място важен аспект е лидерският стил в компанията. Лидерството, което подкрепя творческия подход и насърчава споделянето на идеи, стимулира ангажимента и сътрудничеството, дава именно това пространство за процъфтяване на хората. Работодателите, които приветстват отворен диалог и участие в процесите на взимане на решения, привличат амбициозни таланти, които се чувстват оценени и подкрепени, не просто като служители, а като хора.