Вход

Съвети за Кандидати

11.07.2023

Андрея Пирков Натали Димитрова

Езиковите умения като трамплин за кариерно развитие за младите

Владеенето на чужди езици отваря врати за работа в много сфери и увеличава възможностите за международни връзки и комуникация. Комбинирането на езикови умения със специализирани знания предоставя конкурентно предимство на младите хора в съвременната бизнес среда. За ролята, която чуждите езици играят в кариерния старт и развитие на младите хора, поканихме да разкажат колегите Натали Димитрова и Андрея Пирков - консултанти по подбор, специализиращи в сектора на изнесените услуги.

Достатъчно ли е владеенето на чужд език на високо ниво за започването на първа работа?

Натали: В настоящето време работодателите изискват все по-често от кандидатите да владеят един или повече чужди езици, особено в секторите за изнесени услуги  (БПО) и информационните технологии (ИТ). Това е свързано с глобализацията на пазара и нарастващата необходимост от комуникация и взаимодействие с международни партньори и клиенти. Работодателите ценят способността на кандидатите да се свързват с различни култури и да се справят със ситуации на езиково разнообразие.

Андрея: Затова виждаме, че владеенето на чужд език би могло да отвори вратата на един млад човек към първата му работа. Типично това се наблюдава в така наречените кол центрове. Но успеха на тази първа работа зависи от редица умения (комуникационни и технически), които талантите следва също да носят със себе си, както и целенасочено да развиват във всеки етап от професионалния си път. А реализацията на по-високо ниво вече е пряко свързана и с придобиването и развиването на специализирани знания за конкретния бранш.

Разгледайте актуалните ни позиции с чужди езици тук.

Кои са езиците, които най-често се търсят от работодателите в последните 6 месеца?

Андрея: Специфичните езици, които работодателите търсят, варират в зависимост от сектора и регионалните нужди. В последните 6 месеца се отличават няколко езика, които представляват особен интерес за компаниите. Английският език е постоянно търсен и се смята за най-широко разпространения език за бизнес комуникации в световен мащаб.

Натали: Освен английски, испанският, френският и най-вече немският език, също са високо търсени от работодателите.

Какви умения е необходимо да развият младите таланти, за да си гарантират успех и конкурентноспособност отвър първата си работа?

Натали: Владеенето на допълнителни един или два езика, не винаги е достатъчно за младите таланти да гарантират мястото си в мечтаната компания. Значително могат да повишат шансовете си за успех и конкурентоспособност, като развият различни меки умения и компетентности като:

  • Комуникационните умения са от решаващо значение. Младите професионалисти трябва да бъдат в състояние да изразяват своите идеи ясно и ефективно, както на писмено, така и на устно ниво. Те трябва да бъдат добри слушатели и да се справят със социалните взаимодействия в динамична среда.
  • Аналитичните умения и способността за решаване на проблеми, са също много важни. Експертите на новото поколение трябва да бъдат в състояние да анализират сложни ситуации, да идентифицират проблеми и да предложат рационални решения.
  • Креативността и иновативността също са ценени умения, които допринасят за успеха и конкурентоспособността на талантите.
  • В допълнение способността за работа в екип и лидерските умения имат голямо значение. Във всяка работна среда е необходимо да се сътрудничи с колеги от различни департаменти и култури. Умението да ръководиш екип и това да се върви ръка за ръка с другите, са важни за успешното изпълнение на задачите и постигането на целите.


Андрея: Не на последно място, е важно да се развиват и персонални умения, като управление на времето, адаптивност, гъвкавост и   устойчивост при промени. Съвременният пазар на труда е динамичен и постоянно променлив, затова е важно бъдещите експерти да бъдат готови да се приспособят и да развиват себе си като личности.

 

В заключение, владеенето на чужд език на високо ниво представлява   голямо предимство при започването на първа работа. С цел да затвърдят и да запазят предимството си на пазара на труда, младите таланти е необходимо да развият комуникационни, аналитични, лидерски и персонални умения, за да си гарантират успех още от началото на своята кариера.

Използвайте и вие езиковите си умения като трамплин за кариерното ви развитие - разгледайте отворените ни позиции с чужди езици тук.