Вход

Съвети за Кандидати

31.01.2024

Ирена Стоянова

Как да преговаряме за възнаграждения?

Обсъждането на очакваното възнаграждение по време на интервю за работа е критичен момент, който дава ценна информация и за двете страни. От една страна, работодателите се стремят да разберат дали потенциалният служител би се чувствал ценен и удовлетворен от предложените условия и дали има обективна представа за пазарните стандарти и своята стойност. От друга страна, кандидатите се изправят пред сложната задача да изразят своите финансови очаквания, особено ако не са провели задълбочено проучване на спецификите на позицията и компанията, към която се стремят. Как оптимално да се подготвим за подобни преговори в нова, но и в настоящата ни роля, поканихме да сподели Ирена Стоянова, IT Recruitment Team Lead от екипа ни.

Да започнем с най-трудния въпрос – трябва ли кандидат за работа да назове конкретна цифра, когато бъде попитан за своите очаквания за възнаграждение?

Ирена: Това наистина един от най-трудните въпроси в края на всяко интервю за роля без обявен бюджет на възнаграждение. Тънкостта тук е, че отговорността пада върху кандидата и той следва да назове възнаграждение, без да знае дали компанията е определила конкретна финансова рамка.

От една страна кандидатстващия не иска да рискува и с очакваното си възнаграждение да надхвърля потенциалния бюджет за позицията, за да не отпадне по този административен критерии от процеса. От друга страна човек също не иска да се подцени и да посочи твърде ниска сума.

Полезен трик тук е, след като ви зададат въпроса, вие да върнете обратно топката с питане - какъв бюджет е заложила компанията за ролята? Това ви дава възможност да покажете умения за преговори и желание да продължите разговора в реалистичен контекст.

От значение е също преди интервю да проучите компанията, ролята и сходни позиции, пазара и дори локации, за да може в преговорите да разполагате с достатъчно информация относно средното заплащане на пазара за конкретната роля. Подобна информация може да намерите в различни сайтове, като добра опция е също да се допитате до специалисти по подбор чрез кариерни консултации, в които биха ви дали обзорно относно реалното състояние на пазара в дадения момент.

Важно е да допълня, че по време на интервюто може да разберете повече за ролята и отговорностите и, което също ще доведе до известна промяна в очакванията ви. Стъпвайки на солидното прочуване, което сте направили предварително, следва дори при такива изненади да знаете как да лавирате с вашите финансови очаквания.

Моят съвет също е - не посочвайте конкретна сума, а посочете диапазон на заплащане. Заложете диапазон с най-ниската сума, с която бихте се чувствали добре и е вашият така наречен „социален минимум“ и ако евентуално получите оферта с тази сума, то бихте приели работата. Като най-горна границата посочете най-реалистична и оптимистична сума, която бихте искали да получавате като заплащане, съобразена с пазара и ролята.

Какви са ключовите фактори, които трябва да имаме предвид при преговаряне за заплата?

Ирена: В основата на всичко е да си напишете „домашното“. Без правилното проучване, за да боравите с актуални и коректни данни, преговорите биха били неуспешни. Когато имате информация, то вече знаете какво е справедливото и реалистично заплащане за ролята, за която кандидатствате.

Факторите, които следва да вземете предвид, са:

  • Да знаете как вашият опит пасва и ви прави силен кандидат за ролята
  • Да познавате добре пазара и компанията
  • Да знаете какви алтернативи имате, ако преговорите не се развият така както бихте искали и през целия процес винаги да спазвате добрият професионален тон и етикет.

 

И тези фактори са валидни дори когато преговаряте за повишаване на актуалното ви заплащането. Предоговарянето на възнаграждение след определен период на дадена позиция също може да предизвиква на първо четене дискомфорт. Не се чувствайте неудобно да коментирате пари. Тук отново ключов фактор е прочуването.

Подгответе се с посочена от вас сума, която смятате, че заслужавате, и имайте готовност за въпроси. Подгответе възможно най-много информация за вашата работа, постижения, цифри и конкретни данни и ситуации, които да онагледят защо заслужавате това финансово повишение.

Със самочувствие и налична информация, подплатена с данни, организирайте среща с вашия мениджър. Тази среща е моментът, в който да представите как сте помогнали на компанията и на колегите си и да демонстрирате вашите постижения и потенциал. Добър тест тук е: ако може да разкажете и да обосновете в приятелския си кръг защо заслужавате дадено повишение, то може да го направите също толкова убедително и пред мениджъра си.

Щипка търпение тук също е препоръчителна – може да се налага желаното от вас повишение да бъде предложено напред за обсъждане, може да имате още срещи, може да се наложи изчакване на бюджетната рамка за следващото тримесечие.  

Но бъдете психически готови и за „Не“. Отказът е напълно окей, това е начало на нови меки умения, които да придобиете или на нови хоризонти, които да проучите.

Освен за основното си възнаграждение как следва да преговаряме за допълнителни облаги и бонуси?

Ирена: Част от компаниите предлагат гъвкави придобивки, от които служителите да избират най-подходящите за техните нужди, други компенсират липсата им с по-високо основно заплащане, а трети имат конкретно заложени такива на ниво компания и без възможност за адаптация.

Тук от основно значение е вие да знаете с какво не бихте направили компромис, когато влизате в търсене на нова компания. Проучете в първите разговори какви придобивки, бонуси и облаги предлага организацията и сравнете дали условията отговарят на средата и модела на работа, който търсите. Ако искате да работите изцяло дистанционно, а кандидатствате за работа, в която е отбелязано работа изцяло от офис, поставете темата и очакванията си на интервюто и бъдете готови да се обосновете рационално.

Ако желаете да преговаряте за нещо различно от финансовата част и което е извън рамките на предлаганото от компанията, изберете най-удобния момент и най-професионалния начин, за да повдигнете темата. За всеки кандидатстващ и компания този момент е различен - той може да е още в началото на срещите, може и да е в края на сериите от интервюта, когато вече сте минали стъпките и срещите и сте показали, че сте точния човек за ролята.

Всичко подлежи на преговори и на комуникация, ако е поднесено с правилната нагласа, доводи и ангажираност и от двете страни.