Вход

Съвети за Кандидати

24.04.2023

Simona Georgieva Milena Petrova

„Gen-Z-ing“ на работното място. Как да изпъкнем в морето от таланти?

Всяко поколение се отличава със своите специфики, резултат от големите тенденции, които са белязали израстването и узряването на хората в конкретния времеви период. Родени в свят, в който технологиите са винаги на една ръка разстояние, Gen-Z например са експерти в използването им за изпълнение на задачи, общуване с другите и решаване на проблеми. Те са „digital natives“, които разбират тънкостите на технологиите по-добре от всеки друг. В следващите няколко реда ние Симона Георгиева и Милена Петрова, горди представители на Gen Z, ще ви разкажем как да превърнете тази своя поколенческа специфика в супер сила на работното място.

В епохата на честата смяна на работното място и дигиталната комуникация, Gen-Z цени гъвкавостта, автономността и баланса между професионалния и личния живот. Много от тях имат новаторски стремежи и затова оценяват работодателите, които подкрепят страничните им занимания и предлагат ресурси и менторство за начинаещи предприемачи. Те търсят нещо повече от заплата - искат да работят за компании, които отговарят на техните ценности и култура и предлагат възможности за растеж, разнообразие и социална отговорност. 

Тъй като работодателите се стремят да привлекат и задържат това поколение, те трябва да са готови да се адаптират към предпочитанията му и да предоставят възможности за растеж, развитие и творчество. 

Как да изпъкнем сред морето от таланти? 

Има няколко стратегии, които можете да приложите, за да се отличавате и да увеличавате шансовете си да бъдете назначени. Една от тях е да се съсредоточите върху личния си бранд. Известни сте със своята креативност и автентичност, а изграждането на силен личен бранд може да ви помогне да покажете тези качества. Създайте си портфолио или уебсайт, които представят работата и интересите ви, или изградете  присъствие в социалните мрежи, което подчертава вашата индивидуалност и опит. 

Различен подход за кандидатстване за ново работно място е чрез свързване в социалните мрежи на компаниите, чрез обяви в LinkedIn или подаване на CV-то през официалния им сайт.  Чрез проактивен подход към търсенето на работа можете да се отличите от многото кандидати. Участвайте в разнообразни международни младежки форуми и неправителствени организации, за да подпомогнете развитието на меки и технически умения.  

“Networking”-ът също е от съществено значение. Посещавайте браншови събития, присъединявайте се към професионални организации и се свързвайте с хора от желаната от вас област. Изграждането на връзки и взаимоотношения може да ви помогне да научите за възможностите за работа, да получите иновативни идеи и съвети и дори да доведе до предложения за работа. 

Вече като част от дадена компания, на развитието на кои свои компетенции да наблегнете?  

В днешния конкурентен пазар на труда е необходимо нещо повече от техническо "know-how", за да изпъкнете пред работодателите. Най-успешните кандидати притежават редица меки умения, които им позволяват да се справят отлично във всяка работна среда. Част от най - важните меки умения, които е необходимо да притежавате, за да направите добро впечатление са комуникационните и презентационните умения, работата в екип, лидерските качества и емоционалната интелигентност.  

Високо ценено на работното място е да знаете как да предавате своите идеи и да бъдете умели слушатели, които могат да адаптират стила си на общуване към различни аудитории. Адаптивността и гъвкавостта също са от значение, тъй като работодателите търсят кандидати, които могат да запазят спокойствие, когато са изправени пред трансформация. 

Качествата, които са изключително ценни да притежавате и да развивате с времето са: 

  • Силната работна етика: когато сте ангажирани, усърдни и отдадени на работата си, сте силно желани от работодателите 
  • Лидерския потенциал: работодателите търсят нови лидери, които могат да мотивират и ръководят другите, да вземат решения и да постигат резултати 
  • Техническите умения: ако притежавате специализирани умения в области като програмиране, анализ на данни или дизайн, можете да осигурите конкурентно предимство на работодателите 
  • Управление на времето: работодателите ценят млади специалисти, които могат да определят приоритетите на задачите, да спазват крайните срокове и да съчетават множество отговорности 
  • Самомотивацията: когато сте мотивирани да постигате успех и непрекъснато да подобрявате своите умения и знания 
  • Внимание към детайлите: качествената работа е от съществено значение,  когато е задълбочена и точна  
  • Устойчивостта: умението да се упорства и да се запазва позитивизъм пред лицето на предизвикателствата е решаващо в днешната динамична работна среда 
  • Интереса и ентусиазма: истинският интерес и ентусиазъм към работата могат да бъдат заразителни и да доведат до по-голяма продуктивност и успех 
  • Новаторство и визионерство: новият подход към традиционни процеси ви дава допълнителна стойност при приобщаване в компанията и гарантира нейното развитие  

И накрая, емоционалната интелигентност е все по-значима. Работодателите търсят хора, които могат да запазят спокойствие под напрежение, да поддържат положителна нагласа и да проявяват съпричастност и разбиране към другите. Разбира се, въпреки че soft skills са жизненоважни, работодателите изискват и технически умения и знания, свързани с работата. Комбинацията от тези качества е ключът към успеха на всяко съвременно работно място. 

 

Ако имате още идеи и добри практики от опита си, моля да ги споделите на [email protected].