Вход

Съвети за Кандидати

30.11.2023

Константина Сарафска

Мениджър първо ниво - Прилики и разлики в управлението на процеси, проекти и хора в Инженерния и Производствен сектор

Почти в поговорка се е превърнал изразът „Мениджмънтът е по-скоро изкуство, от колкото наука“. За експерти от висок ранг на прага на първата си ръководна роля, това може да звучи нелогично и дори притеснително, особено когато намесим и допълнителните компоненти – процеси, проекти и хора. Как един експерт да се подготви за следващата крачка в професионалното си израстването към лидер и какви особености крият мениджърските роли в инженерния сектор поканихме да сподели Константина Сарафска, HR Consultant за гр. Пловдив от екипа ни.

Традиционно, когато човек види мениджърска позиция, автоматично свързва основните отговорности в нея с управление на хора. За какви други предизвикателства следва да се подготвят кандидати, стъпващи в мениджърските обувки за пръв път?

Константина: Едно от най-ценните предизвикателства всъщност е така нареченото проактивно управление, което се изразява в изпреварващи действия на мениджмънта, основаващи се на прогнозиране за бъдещо развитие, или на първите признаци за настъпваща промяна. В проактивното управление се включват планирането, спазването на крайни срокове и гарантирането на успешно завършени проекти или добре имплементирани процеси.

Освен отговорностите, свързани с управлението на хора, тук имаме един стратегически подход за решаване на казуси от организационен аспект. Когато настъпи структурно изменение в една организация, много бързо трябва да се вземе оптимално решение, това да не повлияе на крайния резултат. Въпреки текущите предизвикателства, мениджърът следва да играе добре „шах“, при едно разместване на фигурите, за да успее да завърши процесите или проектите успешно.

 

Специално в инженерния и производствен сектор, често се търсят мениджъри на процеси и на проекти. Какви са приликите и разликите между тези две позиции?

Константина: В производствения сектор наблюдаваме различни подходи за изпълнението на процесите и проектите в рамките на организацията. Срещали сме по- малки компании, които обединяват позицията – проектен и процесен инженер/мениджър. Доколкото при по-големите производства обаче, с ясно изразена структура и с необходима нужда за сегментиране, двете позиции се разграничават като отделни една от друга.

  • Процесните инженери - занимават се с координацията и оптимизацията на процесите в компанията, както и с разработването на концепции за имплементиране на нови производствени процеси. Съответно мениджърите на процеси, с така срещаната титла „Мениджър производство“ се занимават с разработването на системи и процеси, които да проследяват и оптимизират производителността и целите на ефективност на цялото производството.

Относно ръководните роли в инженеринга и в частност процесите, които се наблюдават от страна на мениджмънта, обикновено ставаме свидетели на фокусирането върху производството на продукта, така че качеството да не бъде застрашено.

  • Проектните инженери - наблюдават всички аспекти на възложените им проекти, включително планирането, бюджетирането и логистиката. Те прекарват времето си на работната площадка, като гарантират, че работата е завършена ефективно, без грешки или отрицателно въздействие върху графика. Много често, когато крайните срокове наближават, нивото на стреса значително се повишава. Именно тук идва и ролята на проектните мениджъри, чиито умения кореспондират с управлението на нивото на стрес, така че работата да бъде свършена в поставения срок.

 

Кои са основните умения и квалификации, които се търсят в процесните и проектните ръководители?

Константина: При управлението на проекти се наблюдават няколко функции, които са от огромно значение за успешното им завършване. Говорим за обхват на проекта, времето за изпълнение, комуникации по проекта, разходите по него, управление на риска, взаимодействие с другите екипи и управление на доставките, човешките ресурси, качеството и крайният резултат. Известен горчив опит от практиката на много проектни мениджъри показва, че често причината за провал е лошата комуникация. На базата на тези отговорности работодателите в момента наблягат изключително много и на меките умения, за да могат мениджърите да бъдат все по-адекватни, бързи и ефективни в горепосочените задачи.

Умения за управление на времето, лидерски подход, комбинативност, асертивност, отлична комуникация с множество отдели, прагматичност, умения за изграждане на екипи, умения за решаване на проблеми, устойчивост на стрес са сред меките умения, които се ценят изключително много. Планиране на графици на проекти, участие в изготвяне на документации, осигуряване на процедури за въвеждане в експлоатация и изпитване са сред твърдите умения, които са основни и нужни за този тип позиции.

Финансовите и човешките ресурси са ясно определящи за реализирането на проектите и са редовно преразглеждани по време на проекта. Бихме могли да срещнем и едно ценно умение за някои производствени компании - управлението на процедурата FAT (Factory Acceptance Test).

 

Скокът от експертна към мениджърска позиция често се разглежда като крайъгълен камък в професионалното развитие на един човек. Какво изисква този преход в контекста на инженерния и производствен сектор, където успешното управление на проекти и процеси играе ключова роля?

Константина: За да има скок от една експертна роля към ръководна такава в инженерния и производствен сектор, е необходимо кандидатът да разполага с добър професионален опит, който да се обосновава на няколко неща:

  • Все повече се търси у кандидатите опит в международна компания, където експертът се е докоснал до добрите практики
  • Ценят се плавните стъпки към израстване (от по-ниското към по-високото стъпало), чрез хоризонтално и вертикално развитие на експерта
  • Казусите и трудностите изграждат професионалиста в качеството на експертизата му;
  • Владеенето на английски език се счита за абсолютно задължителна част от изискванията, заради ежедневната комуникация с чуждестранни екипи на компаниите
  • Честата смяна на работодателя при един кандидат за всяка една роля не прави добро впечатление, особено за ръководна такава. Разбира се при добра обоснованост на причинно-следствените връзки, при наличието на този факт, не би следвало кандидатите да изпитват притеснение

Моите съвети за бъдещите ръководители на проекти са да продължават да инвестират в себе си – например да проучат различните възможности за PMI обучения, които се провеждат и онлайн. Над 1 млн. души по света са се сертифицирали по един или повече сертификати на PMI.

И още по-важна е личната нагласа - преобразувайте всяка трудност в предизвикателство, знаейки, че то ви прави по-гъвкави и ефективни! Покажете и необходимото ниво инициативност, за да разкриете потенциала си за преход към следващо ниво в професионалния си път.