Вход

Съвети за Кандидати

06.06.2023

Мая Велкова Диляна Димитрова

Как да подредим пъзела от умения и опит за гарантиран успех в инженерния сектор?

През последните години наблюдаваме силен растеж на компаниите в инженерния и производствения сектор в България. Страната ни се слави с дългогодишни традиции в инженерните науки и образование, които я правят атрактивна за развитие на бизнеси в този бранш. Интересен факт е, че България е на първо място в Европа по брой на жени в инженерния сектор (по данни на Евростат), което подпомага идеята за равенство между половете - цел, често срещана в компании от този бранш.

Каква е формулата за успех на кандидати, насочили се към реализация в тези сектори и кои основни промени се наблюдават в пазара на труда в инженерния и в производствения отрасъл в последните години, поканихме да разкажат Мая Велкова и Диляна Димитрова – консултанти по подбор в направление „Инженеринг, Производство и Логистика“ от екипа ни.

 

Открий какви възможности предлага инженерния сектор сега!

 

Опит, умения или образование – кое е решаващото за успеха на таланти, които търсят реализация в производствения или инженерния сектор?

Диляна: Както във всеки сектор, така и в инженерния няма универсална формула за успех, но със сигурност са необходими солидна основа (образование) и напасване към средата като култура, процеси и динамика, в която ще се развиват талантите. Опитът се натрупва с работа, а уменията се изграждат. Младите таланти трябва да бъдат проактивни, да имат готовност да работят в динамична среда.

Мая: Въпреки че, образованието осигурява здрава основа и технически познания, опитът и уменията са също толкова значими за практическото прилагане на тези знания. И макар че дипломата за средно образование е минималното изискване за работниците в производството, компаниите все повече търсят кандидати с висше образование.

Диляна: А по отношение на инженерите с образование, тук в много случаи определящо е готовността за работа на смени, тъй като в повечето компании работният процес не може да бъде прекъсван. Именно затова е наложителна приемственост към такъв режим на работа от страна на кандидатите. При тях решаващо за успеха е нагласата.

Мая: В допълнение, важно за младите таланти е да бъдат подготвени за „изкачването по стълбицата“, което означава да преминат през някои от по-ниските нива на позиции, докато натрупат необходимия опит и умения. Именно това преминаване би им помогнало за цялостното разбиране на производствения процес в бъдеще, за да са наясно с грешките, които биха могли да възникнат в различните звена и как да се справят с тях.

 

Бъдете и вие готови за "изкачването по стълбицата" във вашето кариерно развитие!

 

Какви тенценции се наблюдават в изискванията на компаниите към кандидатите?

Мая: В последно време наблюдаваме все по-голям акцент върху търсенето на меки умения като комуникация, работа в екип и адаптивност. Докато техническите умения могат да бъдат усвоени на работното място или чрез обучение, меките умения се развиват по-трудно. Като отдават приоритет на меките умения по време на процеса на наемане, компаниите могат да гарантират, че привличат кандидати, които са не само квалифицирани, но и имат потенциал да се развиват и просперират в организацията. Освен това компаниите търсят и кандидати, които са запознати с последните технологични постижения и могат да се адаптират към променящия се пейзаж на индустрията.

А в тези на кандидатите към компаниите?

Мая: Все по-често виждаме, че кандидатите търсят компании, които предлагат възможности за растеж и развитие, както по отношение на кариерното израстване, така и на развитието на уменията. Освен това важни за тях са положителната работна култура, с акцент върху благосъстоянието на хората и баланса между професионалния и личния живот, което най-често включва възможността за работа от вкъщи.

Кои основни промени наблюдавате в инженерния и в производствения сектор в последните години?

Диляна: Основните тенденции, които наблюдаваме категорично са две: повишаването на оборотите на бизнеса в отговор на очакванията на пазара. Днес повечето компании в сектора работят на три-сменен режим, тъй като производственият цикъл е непрекъснат и трябва да се реагира на увеличените темпове.

Положителна тенденция, която отчитаме, е готовността на компаниите към вдъхновяването на бъдещи таланти – чрез стажантските програми, кариерните форуми и контакта с университети за привличане на младите таланти. Създават се и много академии, благодарение на които се открояват подготвени кадри в конкретните ниши. Също така, все повече компании приемат идеята за внос на кадри от други страни предвид това, че пазарът в България не е неограничен.

 

Подредете своя пъзел на кариерното ви развитие и реализирайте пълния си потенциал!