Търсене на работа
Вход

Главен счетоводител с английски

ID: 3138
Локация: Шумен
Вид заетост: Permanent
Кратко описание

Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

Кандидатствайте Назад

Нашият партньор е успешно развиваща се компания с международна дейност, която в момента предлага възожост да се присъедините към екипа на позиция:  


Главен счетоводител

с английски  


Отговорности:

 • Планиране, организиране и ръководене на счетоводната политика и дейности в компанията.
 • Изготвяне на финансови отчети на месечна, тримесечна и годишна база, включително консолидираните финансови отчети.  
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Проследяване за точното и прецизно изпълнение на задачите в счетоводен отдел.
 • Участие в изготвянето на годишния бюджет
 • Участие в създаването и актуализирането на процедурите, свързани със счетоводството и финансовата политика на фирмата
 • Периодично изготвяне на отчети и анализи за нуждите на компанията и ръководството
 • Поддържане на връзка с всички институции и външни контрагенти.  


Изисквания:

 • Висше образование – Счетоводство и контрол, Финанси или друга релевантна специалност
 • Опит в областта на счетоводството  – минимум  3-5 години.
 • Отлични познания за нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право, международните счетоводните стандарти.
 • Много добро владеене на  английски език
 • Отлични компютърни познания - MS Office, работа със счетоводен софтуер - Плюс минус би бил предимство.
 • Аналитично мислене и умения за вземане на самостоятелни решения

Предложението включва:

 • Много добро възнаграждение
 • Допълнителен социален пакет
 • Възможност да приложите знанията и уменията си в  утвърдена компания с международна дейност  
 • Много добра приятелска работна атмосфера

Ако сте професионалист в областта на счетоводството, ние търсим Вас! Изпратете ни своето актуално CV.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016г.

Кандидатствай

Име *
Фамилия *
Град *
Телефонен номер *
Email *

Опит *

Моля изберете една от двете възможности за кандидатстване:

Едно от двете полета трябва да бъде избрано Моля добавете опит
  Резюме/Автобиография
  Вашата автобиография е важна част от Вашата кандидатура. Моля прикачете CV в Microsoft Word (.doc/.docx), Rich Text (.rtf) или PDF format. Намерете автобиографията си в своя компютър посредством долния бутон
  Крайната дата трябва да е след стартовата дата
  Позиция*
  Компания*
  Крайната дата трябва да е след стартовата дата
  Стартова дата*
  Крайна дата*
  Затворете
  Добавете

  Общ регламент

  Вашите лични данни се събират, обработват и предават само до степен, която е съвместима с целите, заложени в ОРЗД и в настоящото уведомление, въз основа на принципите за честност, законосъобразност и прозрачност. Съгласието/несъгласието Ви следва да бъде отразено по-долу Вижте повече