Търсене на работа
Вход

Специалист Човешки ресурси

ID: 2751
Локация: Варна
Вид заетост: Permanent
Кратко описание

Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

Кандидатствайте Назад

В момента за един от нашите партньори –  стабилно развиваща се производствена компания, търсим опитен и мотивиран специалист за позицията:


Специалист Човешки ресурси


Основни отговорности:

 • Изготвяне на документи за сключване, изменения и прекратяване на трудови правоотношения (трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики), в съответствие с всички изисквания на трудовото законодателство.
 • Подаване на информация (уведомления, декларации, болнични листове) към НАП и НОИ.
 • Изготвяне на заповеди, служебни бележки, сметки за изплатени суми, констативни протоколи и др. документи, свързани с трудовите правоотношения на персонала в дружеството.
 • Предлагане на решения за трудово-правни казуси, свързани с наемането или освобождаването на персонал.
 • Изготвяне и следене за изрядността на досиетата на служителите.
 • Спазване на законоустановените срокове, свързани с трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.
 • Участие в процеса по подбор на персонал: изготвяне на обяви, организиране и провеждане на интервюта.
 • Подпомагане процесите по встъпване в длъжност на новите служители (информиране за задължения, отговорности, работни условия, графици на работа, разясняване на вътрешните политики, правила и процедури).
 • Организиране и администриране на обученията на служителите в компанията.  


Изисквания:

 • Висше образование - за предпочитане в областта на човешките ресурси или икономика.
 • Опит в администриране на персонал – мин.3 години. Желателен е практически опит в компания с по-голям брой служители.
 • Отлично познаване на трудовото и осигурителното законодателство.
 • Опит в сферите на подбор, оценка и обучение на служителище се счита за голямо предимство.
 • Английски език – добро работно ниво - задължително.
 • Много добро познаване на Microsoft Office.
 • Отличникомуникативни и организационни умения.
 • Прецизност, детайлност и умение за приоритезиране на задачите.  

Компанията предлага:

 • Професионална реализация в компания с утвърдени високи стандарти за работа
 • Мотивиращо възнаграждение и много добри условия на труд
 • Добра работна атмосфера и подкрепяща среда

Ако тази позиция отговаря на вашите бъдещи кариерни планове и отговаряте на изискванията по-горе, моля, не се колебайте да ни изпратите Вашата подробна автобиография.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016

Кандидатствай

Име *
Фамилия *
Град *
Телефонен номер *
Email *

Опит *

Моля изберете една от двете възможности за кандидатстване:

Едно от двете полета трябва да бъде избрано Моля добавете опит
  Резюме/Автобиография
  Вашата автобиография е важна част от Вашата кандидатура. Моля прикачете CV в Microsoft Word (.doc/.docx), Rich Text (.rtf) или PDF format. Намерете автобиографията си в своя компютър посредством долния бутон
  Крайната дата трябва да е след стартовата дата
  Позиция*
  Компания*
  Крайната дата трябва да е след стартовата дата
  Стартова дата*
  Крайна дата*
  Затворете
  Добавете

  Общ регламент

  Вашите лични данни се събират, обработват и предават само до степен, която е съвместима с целите, заложени в ОРЗД и в настоящото уведомление, въз основа на принципите за честност, законосъобразност и прозрачност. Съгласието/несъгласието Ви следва да бъде отразено по-долу Вижте повече