Вход

Споделете

Обратно към блога

Задържане, ангажиране и развитие на екипи - тема с продължение

След големия успех на обучението ни „Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ в София, през октомври и ноември организирахме семинари със същата тема във Варна и в Пловдив. Тази крачка извън границите на столицата затвърди важността на темата за бизнеси от всички точки на България, с различен размер и фокус.


Посрещнахме над 60 специалистa от областта на мениджмънта и на управлението на човешки


ресурси, за да споделим с тях практически инструменти как да работят по-успешно за сплотяване и мотивиране на екипи, кои данни следва да държат под око и как да ги тълкуват, както и как според законовата рамка следва да отрегулират теми като дистанционна работа, гъвкави придобивки и тн.


 


В рамките на събитието участниците научиха повече за:
  • Кои са най-доказаните финансово и времеефективни практики за обучение на хора?
  • Как да оптимизират HR стратегията си чрез данните, с които разполагат?
  • Как да открият и управляват двигателите и мотиваторите на членовете на екипа си?
  • Кои са най-новите изисквания за законосъобразното предоставяне на придобивки и бонуси и как да ги използват като механизъм за задържане на хора?
  • Кои са правните възможности, с които разполагат за защита на инвестираните средства в обучения и кариерно развитие?
 


 Натискът на динамичния пазар на труда прави борбата за таланти все по-ожесточена. Затова виждаме и ясно осъзнаване от страна на работодателите, че намирането на нови попълнения за екипите им е само първа стъпка в процеса по обезпечаване на бизнес нуждите с необходимия човешки капитал.


 


 


 


Процесът по тяхното дългосрочно ангажиране, приобщаване и мотивиране изисква стратегическа подготовка, планиране и системно внедряване на определени практики в културата и операциите на компаниите.


 


След силния интерес към темата и формата, плановете ни за 2024 г. включват допълнителни дати и теми, които да дадат възможност да развием и надградим темата отново във формата на работилница.


 


Благодарим на партньорите ни Assert International България и Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и партньори”, както и на всички, които бяха част от тези издания на семинара!

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.