Вход

Споделете

Обратно към блога

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.

За да адресираме тези предизвикателства пред компаниите, в партньорство с Германо-Българската Търговска Камара и двокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“ организираме полудневен уършоп на тема: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.: правни възможности, иновативни практики и работещи решения


С участието си в обучението ще научите повече относно:  • Законосъобразното предоставяне на придобивки и бонуси на служителите и използването им като механизъм за задържане на персонал

  • Правните възможности, с които работодателят разполага за защита на инвестираните средства в обучението и кариерното развитие на служителите

  • Най-добри финансово и времеефективни практики за обучение на хора

  • Оптимизиране на HR стратегия чрез данни, с които работодателят разполага

  • Откриване и управление на двигателите и мотиваторите на членовете на екипа


Уъркшопът ще се проведе на 13.06 от 09:00-13:00 в Training hub центъра на ManpowerGroup България. 


Запазете своето място и научете повече тук.

18.05.2023

Generation Z are looking for flexibility and clear communication in the workplace

For the third consecutive year, we surveyed young talent's career expectations - Student Study 2023. During April and May, we surveyed 495 students and workers, aged between 16 and 25, allowing them to share their opinions, expectations, and attitudes on the topic. The results of this survey aim to provide advice and practical guidance to employers so that companies can make informed decisions about attracting and retaining young talent in their teams.

18.05.2023

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

27.04.2023

Nearly 30% of companies operate without an HR specialist or department

HR Screening is part of our annual surveys, and this was the third year that we explored the challenges facing the division. With the support of our exclusive partners, the Bulgarian Association for People Management and the Employment Agency, we reached 472 professionals by analyzing their measured challenges and processes through targeted, logical questions.