Вход

Споделете

Обратно към блога

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.

За да адресираме тези предизвикателства пред компаниите, в партньорство с Германо-Българската Търговска Камара и двокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“ организираме полудневен уършоп на тема: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.: правни възможности, иновативни практики и работещи решения


С участието си в обучението ще научите повече относно:  • Законосъобразното предоставяне на придобивки и бонуси на служителите и използването им като механизъм за задържане на персонал

  • Правните възможности, с които работодателят разполага за защита на инвестираните средства в обучението и кариерното развитие на служителите

  • Най-добри финансово и времеефективни практики за обучение на хора

  • Оптимизиране на HR стратегия чрез данни, с които работодателят разполага

  • Откриване и управление на двигателите и мотиваторите на членовете на екипа


Уъркшопът ще се проведе на 13.06 от 09:00-13:00 в Training hub центъра на ManpowerGroup България. 


Запазете своето място и научете повече тук.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.