Вход

Споделете

Обратно към блога

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

То ще бъде фокусирано върху оптимизацията на ежедневните HR процеси, чрез използването на добре познатия вече ChatGPT, но в повече детайли от обикновено. Форматът е подходящ за мениджъри и експерти по развитие и управление на човешкия капитал, ръководители на хора, собственици на бизнес и други лица, чиято дейност е свързана с управление на екипи.


 
 


В рамките на събитието ще научите повече за това:   • Как AI ще трансформира бизнеса?

  • Как на практика да приложите и интегрирате AI в HR процесите си?

  • Как да използвате ChatGPT ефективно в сферата на човешките ресурси?

  • Кои са уменията на бъдещето, които ще са необходими за 
    работната среда? 


 


Лектори на събитието ще бъдат успешно внедрилите редица автоматизирани решения, в т.ч. и ChatGPT в работата на Manpower България и Assert International България Йоана Атанасова и Симона Георгиева.  


 


Запазете своето място за 18.01.2024 (четвъртък) от 09:30 часа и ще ви очакваме в Бизнес Сграда GORA, на ул. Филип Кутев 14 Б.   


 Такса за участие: 230 лева (без ДДС)


За втори участник от една и съща компания е предвидена 10% отстъпка от цената за участие, приложима за всички закупени от организацията билети. 
 


 Лектори:   • Йоана Атанасова, HR Consultant & AI Implementation Manager на Manpower България 

  • Симона Георгиева, Junior Marketing Specialist на Manpower България 


 


Повече информация за обучението, лекторите и онлайн регистрационна форма ще намерите тук - https://bit.ly/AI-in-HR-2024   


 

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.