Вход

Споделете

Обратно към блога

Заплати, допълнителни придобивки и бонуси – тенденции (SATR H1/2024)

През декември 2023 година проведохме седмото поред проучване относно тенденции във възнагражденията и допълнителните придобивки за следващата година. Целта на проучването е да представи актуални данни, които да послужат като макро рамка на работодателите от ключови сектори в страната.

В проучването се включиха 238 компании, които споделиха своите планове относно това какви промени ще бъдат предприети спрямо възнагражденията на работещите при тях и дали допълнителните пакети и придобивки ще бъдат актуализирани. Най-много участници се включиха от секторите “Производство”, “Информационни технологии” и “Автомобилна индустрия”. В анкетирането, експертиза споделиха както местни, така и чуждестранни компании, давайки по-обширен поглед над  тенденциите, които може да очакваме в следващата година. 


 


Данните сочат, че през 2023 година, работодатели от разнообразни сектори са предприели увеличение на възнагражденията поне веднъж през годината - средно с между 6 и 10%, а други споделят  увеличение със средно между  11 и 20%. Респондентите споделят, че причините за това са главно инфлацията, както и нуждата от разрастване на екипа и таргетирането на висококвалифицирани кадри.  


 


През изминалата година не е отчетено високо текучество. Средните данни сочат такова между 1 и 5%, достигайки максимално до 10%. Експертите от Assert International България  споделят, че причините хората да сменят работно място се дължи най-често на по-конкурентно възнаграждение или невъзможност за професионално развитие. 


 


Общите данни от анкетираните 238 компании сочат, че през първото полугодие на 2024 г. (H1/2024) отново нивата на възнаграждения ще бъдат повишени, този път с между 6 и 10 процента. Според данните можем да твърдим, че практиката за индексация на възнагражденията поне веднъж годишно в големите организации, е вече утвърдена при повечето работодатели. При допълнителните придобивки планове за промяна има едва при 17.5% от анкетираните, но тези изменения ще засегнат по-голяма част от работещите в компаниите. 


 


Ще посветим януарския епизод на HR Navigator на темата „Възнаграждения и допълнителни придобивки – тенденции“, за да обсъдим в детайл тенденциите от проучването, както и да се запознаем с експертизата на водещи експерти.  


 


Задълбочения анализ може да прочетете като изтеглите пълния доклад тук.

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.