Вход

Споделете

Обратно към блога

Резултати от проучването на Manpower България „Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" (SATR H2/2022)

Повечето бизнес сектори планират повишения на работните заплати между 6 и 10%. 62% от работодателите планират промени и в допълнителните придобивки за техните служители.

Точно навреме, в края на месец юни излизат резултатите от регулярното проучване на Manpower България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” (SATR H2/2022). Проучването има за цел да идентифицира и анализира какви промени се планират от  работодателите от различните сектори, градове и региони в страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през оставащите шест месеца от 2022 година.


Успоредно с проучването за българския пазар, се провеждат и индивидуални проучвания в другите държави, част от клъстера Manpower SEE – Сърбия, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина, както и регионален анализ на целия регион, който ще бъде публикувам в най-скоро време.


 


Планирани промени в месечните възнаграждения


 


В проучването се включиха 154 компании от 14 бизнес отрасли в страната, 71% от тях споделят, че планират да има увеличение в месечните заплати и през втората половина на 2022 г. Най-голямата част от тях (35%) планират възнагражденията да се увеличат с между 6 и 10%, следвани от 17%, които планират ръст на заплатите от до 5%. На трето и четвърто място се нареждат работодателите, които ще увеличат заплатите на техните служители с между 11 и 15% (9%) и с между 16 и 20% (6%). 3% от работодателите планират и увеличения от над 21%. Повече от 60% планират тези промени да бъдат въведени за всички в компаниите.


 


Основната причина за новите увеличения отново остава същата, която беше изтъкната и през първата половина на годината, а именно задържането на текущите таланти в организациите (70%).


 


Резултатите от различните сектори са консистентни с общата картина на пазара. Близо 70% от работодателите в сектор „Производство“ планират увеличение на заплатите. Подобни данни наблюдаваме и в сектор „Търговия и бързооборотни стоки“. Информационни технологии е секторът, в който се очаква най-мащабно увеличение на заплатите – 85% от работодателите планират такова. Същевременно в сектор „Консултантски услуги“, работодателите са раздвоени – 53.8% планират увеличения в заплатите на служителите си, докато 46.2% не планират нови промени.


 


Планирани промени в допълнителните придобивки


 


 41% от работодателите планират увеличения и в допълнителните придобивки, а 58% не смятат да правят допълнителни промени до края на годината. В отделните сектори резултатите варират –  Най-много компании от сектор „Информационни технологии“ (55%) планират увеличение на допълнителните придобивки, следвани от сектор „Производство“ (53.9%) „Търговия“ (35.7%). В сектор „Консултантска дейност“, в който над 50% от компаниите планираха увеличения на придобивките през първата половина на 2022 г., едва 23% планират допълнителни увеличения в следващите 6 месеца.


 


Проучването „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” е част от серия регулярни проучвания на Manpower България и Manpower SEE за плановете на работодателите в тази област. Те се провеждат в края на всяко шестмесечие, за да идентифицират нагласите им за следващата половин година.


 


Пълния анализ и насоки може да намерите тук:

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.