Вход

Споделете

Обратно към блога

Резултати от проучването на Manpower България "Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" (SATR H2/2022)

Повечето бизнес сектори планират повишения на работните заплати между 6 и 10%. 62% от работодателите планират промени и в допълнителните придобивки за техните служители.

Точно навреме, в края на месец юни излизат резултатите от регулярното проучване на Manpower България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” (SATR H2/2022). Проучването има за цел да идентифицира и анализира какви промени се планират от  работодателите от различните сектори, градове и региони в страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през оставащите шест месеца от 2022 година.


Успоредно с проучването за българския пазар, се провеждат и индивидуални проучвания в другите държави, част от клъстера Manpower SEE – Сърбия, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина, както и регионален анализ на целия регион, който ще бъде публикувам в най-скоро време.


 


Планирани промени в месечните възнаграждения


 


В проучването се включиха 154 компании от 14 бизнес отрасли в страната, 71% от тях споделят, че планират да има увеличение в месечните заплати и през втората половина на 2022 г. Най-голямата част от тях (35%) планират възнагражденията да се увеличат с между 6 и 10%, следвани от 17%, които планират ръст на заплатите от до 5%. На трето и четвърто място се нареждат работодателите, които ще увеличат заплатите на техните служители с между 11 и 15% (9%) и с между 16 и 20% (6%). 3% от работодателите планират и увеличения от над 21%. Повече от 60% планират тези промени да бъдат въведени за всички в компаниите.


 


Основната причина за новите увеличения отново остава същата, която беше изтъкната и през първата половина на годината, а именно задържането на текущите таланти в организациите (70%).


 


Резултатите от различните сектори са консистентни с общата картина на пазара. Близо 70% от работодателите в сектор „Производство“ планират увеличение на заплатите. Подобни данни наблюдаваме и в сектор „Търговия и бързооборотни стоки“. Информационни технологии е секторът, в който се очаква най-мащабно увеличение на заплатите – 85% от работодателите планират такова. Същевременно в сектор „Консултантски услуги“, работодателите са раздвоени – 53.8% планират увеличения в заплатите на служителите си, докато 46.2% не планират нови промени.


 


Планирани промени в допълнителните придобивки


 


 41% от работодателите планират увеличения и в допълнителните придобивки, а 58% не смятат да правят допълнителни промени до края на годината. В отделните сектори резултатите варират –  Най-много компании от сектор „Информационни технологии“ (55%) планират увеличение на допълнителните придобивки, следвани от сектор „Производство“ (53.9%) „Търговия“ (35.7%). В сектор „Консултантска дейност“, в който над 50% от компаниите планираха увеличения на придобивките през първата половина на 2022 г., едва 23% планират допълнителни увеличения в следващите 6 месеца.


 


Проучването „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” е част от серия регулярни проучвания на Manpower България и Manpower SEE за плановете на работодателите в тази област. Те се провеждат в края на всяко шестмесечие, за да идентифицират нагласите им за следващата половин година.


 


Пълния анализ и насоки може да намерите тук:

05.07.2022

Manpower България официално откри новия си централен офис в София в компанията на партньори и приятели

В последната вечер на месец юни, екипът на Manpower България посрещна своите колеги и партньори на празничен коктейл по случай откриването на новия офис на компанията в София.

21.06.2022

Results of the Manpower Bulgaria survey "Salaries and additional benefits – trend research" (SATR H2/2022)

Most business sectors are planning wage increases of between 6 and 10%. 62% of employers are also planning changes in additional benefits for their employees.

28.05.2022

Career expectations of young talents 2022 - Results of the Manpower Bulgaria study

Opportunities for career development, gaining new knowledge and good interpersonal relations in the workplace are among the main desires and expectations from students and representatives of Generation Z.