Вход

Споделете

Обратно към блога

Заплати, придобивки и допълнителни бонуси – тенденции (SATR H2/2023)

През юли месец тази година, заедно с Assert International България, приключихме шестото подред проучване “Заплати, допълнителни придобивки и бонуси - тенденции (SATR H2/2023)”, което прави обобщен анализ на тенденциите и очакванията за нивата на възнаграждения за второто шестмесечие на 2023 година.

За целта на проучването анкетирахме 253 компании от различни сектори в страната, за да разберем нагласите им относно промяната във възнагражденията и придобивките и как външни фактори като инфлация и текучество повлияват на тези процеси. С цел да обрисуваме обща картина на предстоящите тенденции в бизнеса, попитахме компаниите и за техните нагласите спрямо драстични промени, които те планират за своите служители.


 


Най-висока активност проявиха компании от секторите „Производство“, „Информационни технологии“ и „Търговия и бързооборотни стоки“.


 


С помощта на данните, които събрахме и разгледахме детайлно, идентифицирахме една от главните цели на компаниите, а именно задържане на текущите работещи в организациите, както и създаване условия за привличане на нови подходящи специалисти. По-голямата част от бизнесите споделят високи нива на текучество до този момент в организациите си.


 


Според данните, няма очаквания за драстично покачване на възнагражденията в повечето сектори в страната, тъй като повечето промени и увеличения бяха изпълнени през първото полугодие на 2023, със средно увеличение до 13% - 15%. Въпреки тази тенденция, малка част от бизнесите обмислят редуциране на допълнителните стимули и бонуси за второто полугодие на 2023.


 


Разглеждайки данните по сектори, процентът инфлация е важен външен фактор, който влияе на решенията за промяна на възнагражденията. Относно процентовото увеличение на възнагражденията на служителите, компаниите индикират увеличения в първото полугодие на 2023, като тенденция за намаляване на такива почти не се забелязва. Отново засегнахме и темата за текучеството на персонал като ключова, като най-високи проценти се забелязват в сектора “Търговия и бързооборотни стоки”.


 


Предвид големия интерес към резултатите от проучването, посветихме юлския епизод на HR Navigator. На 19.07 в студиото на Club House, Мария Динева от екип „Business Intelligence“ към Assert International България представи данните от анкетата в компанията на Милена Балевска, Директор Човешки ресурси - Заплащане и Администратиране - Pontica, Ивелина Петкова, Business Development Manager от Manpower България, както и Наталия Шишкова - Георгиева, Изпълнителен Директор в AIBEST.


 


Kоментирахме какви са очакваните промени във възнагражденията, бонусните системи и допълнителни придобивки за втората половина на 2023 г. Запис на епизода може да гледате директно в YouTube канала ни.


 


За повече информация, в детайли може да видите пълния доклад тук: SATR H2/2023 Report

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.