Вход

Споделете

Обратно към блога

Заплати, придобивки и допълнителни бонуси – тенденции (SATR H1/2024)

Заедно с нашите партньори Assert International България с радост споделяме, че стартираме седмото проучване по темата за “Заплати, придобивки и допълнителни бонуси – тенденции (SATR H1/2024)”

Техният Business Intelligence екип ще анализира данните от всички включили се в проучването компании, за да се разбере в детайли какви са нагласите на работодателите за следващото полугодие на 2024 година.


 


Ето и някои ключови изводи от анализа им за H2/2023:
  • Най-висока активност проявиха компании от секторите „Производство“, „Информационни технологии“ и „Търговия и бързооборотни стоки“.
  • Една от главните цели на компаниите е именно задържане на текущите работещи в организациите, както и създаване условия за привличане на нови подходящи специалисти.
  • Малка част от бизнесите са обмислили да редуцират допълнителните стимули и бонуси през второто полугодие на 2023 година
 


Традицията и установената добра практика в провежданеto на предишните 6 издания подпомагат нашите партньори да взимат най-добрите решения за своите бизнеси.


 


Тези резултати не само оформят пътя за информирано вземане на решения, но също така откриват нови пътища за иновации и сътрудничество.


 


Споделете и вие какви промени планирате през новата година, като попълните нашето проучване тук.

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.