Вход

Споделете

Обратно към блога

Manpower България, Sotheby's International Realty България и Sofia Invest Agency обединяват сили в проучване на бизнес климата за инвестиции в страната

Основна линия в работата на Manpower България е привличането и подкрепата на нови и съществуващи инвеститори с цел положителното развитие на бизнес средата в страната.

Наш стремеж е да предоставяме анализи, предложения и подкрепа на всички инвестиращи в България и именно затова тази година обединяваме сили със Sofia Invest Agency и Sotheby's International Realty България за провеждането на проучване по темата "Оценка на българския бизнес климат за инвестиции".


 


Сътрудничеството ни обединява експертизата и опита на три водещи организации в своите области, с цел да предоставим изчерпателен анализ на актуалната пазарна ситуация и бизнес възможностите, които България предоставя през 2023 година.


 


Проучването ще бъде проведено в рамките на месец септември от парнтьорите ни Assert International България, като резултатите ще очертаят инвестиционния пейзаж в следните направления:  • Идентификация на ключови сектори за инвестиции

  • Обективна оценка на инвестиционния климат и предизвикателствата пред бизнеса

  • Прогнози за бъдещи тенденции в инвестициите


 


Ако сте инвеститор и искате да споделите опита си с инвестиции в България, участвайте в нашето проучване сега!‌


 


За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с нас на [email protected]

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.