Вход

Споделете

Обратно към блога

Manpower България в партньорство с Assert International Българиа стартира HR Masterclass* в Нов Български Университет

Партньорството ни с Нов български университет в посока изграждане на мост между младите хора и бизнеса доведе до активното ни участие в програмата на пролетния семестър на техните студенти в специалностите „Човешки ресурси“ и „Психология“, за които стартирахме специализиран HR Masterclass.

Идеята за Masterclass на тема човешки ресурси дойде естествено, след поредица от участия на експертите от екипа ни в открити лекции на теми, като „Възможностите на пазара на труда в България“ и консултации към младите хора как да се реализират по-успешно в бизнеса. Поканата от университета включваше и подкрепа за украински бежанци, които изучават български език в НБУ.


 


Поредицата от активности, които формата предложи на младите хора, представители на поколение Z, стартира в началото на април с гостуване на студентите в офиса ни за „Ден на отворените врати“. В срещата се включиха част експертите ни, които споделиха добри практики и научени уроци в областта на People Development, Assessment and Business Intelligence, Permanent Staffing and Recruitment, People and Culture, Payroll (Temporary staffing and administration). 


В разразилата се дискусия студентите имаха възможността да видят „отвътре“ процесите и да попият от организационната ни култура. След срещата те пресъздадоха впечатленията си в специално есе, в което споделиха своята емоция от преживяното.


 


Успешното взаимодействие между участниците в HR Masterclass-a продължи и само няколко дни по-късно, когато на 25 април консултанти от Manpower участваха в Кариерния форум на НБУ. Освен че представиха отворени позиции и интересни кариерни възможности, там колегите ни проведоха блиц-интервюта за работа и кариерно ориентиране за студентите от всички специалности в университета. Също така, поканихме и участниците от  „Ден на отворените врати“ да представят на практика наученото в предходната ни среща и под погледа на своите ментори – специалисти от компанията ни, да проведат интервюта за работа, както и да създадат свои видео профили.


 


От старта на партньорството ни, паралелно с всички общи събития, с преподавателите от НБУ работихме за включване на реални работни казуси от практиката ни в Manpower в обучителната програма на студентите от двете специалности. Имахме възможността да се включим в лекциите и дискутирахме, разяснявахме, провокирахме младите хора да предложат различни решения, да влизат в ситуации и да разиграват различни симулации, които да ги поставят „в обувките“ на HR експерти.


 


На 17.05 в НБУ се проведе и поредната отворена лекция (този път за всички чуждестранни студенти в университета), на която бяха представени възможностите за реализация на нашия пазар на труда, както и насоки за изграждане на личен бранд (CV, портфолио, видео профил, LinkedIn профил), който да подпомогне внедряването на младите хора в работна среда.


 


По желание на самите студенти, в края на учебната година – на 05.06, се проведе и закриваща, обща среща, в офиса ни. Нейн фокус бяха практически занятия, с цел затвърждаване на знанията, по ключови теми като провеждане на интервю за работа - структуриране, симулация на интервюта за различни позиции и в различни сектори на бизнеса, добри практики, кариерно ориентиране, организационна култура и ценности на организацията.


 


След успешното приключване на летния семестър и силната положителна обратна връзка от всички, взели участие в HR Masterclass-а, предстои проектът да продължи и в следващата академична 2023/2024 учебна година. С разликата, че този път форматът ще е отворен към  студенти от всички бизнес-насочени специалности в Нов български Университет.


 


Екипът ни изказва искрените си благодарности за прекрасното сътрудничество, с нетърпение очакваме следващите ни срещи. Пожелаваме весело и щастливо лято на всички студенти, преподаватели и служители на НБУ!


 


*Проектът HR Masterclass се инициира от Център за кариерно развитие, департаменти Администрация и управление и Когнитивна наука при Нов български университет и Manpower България.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Екипът ни инвестира експертиза и доброволен труд в развитието на младите хора в България, за да създаде една по-добра, гостоприемна и развиваща се бизнес среда за израстване и трансформация. Развитието на пазара на труда в страната ни, както и партньорствата с училища, университети и компании са кауза, зад която заставаме със своя бранд, професионализъм и човечност.


 

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.