Вход

Споделете

Обратно към блога

Manpower Унгария – Новият член на MANPOWER SEE

На 15-ти декември 2022 г. Manpower Унгария официално стана част от клъстера Manpower SEE, добавяйки още 55 опитни HR експерта и пазар с огромен потенциал към портфолиото на компанията.

За нас това е стратегически ход да позиционираме нашето присъствие и бизнес в централната част на Европа и унгарският пазар е от решаващо значение за това.


Също така е и стъпка напред към визията ни да се превърнем в най-голямата компания за решения за човешки ресурси в регионите на Южна, Източна и Централна Европа.сподели от профила си в LinkedIn Александър Хангимана, управляваш акционер Manpower SEE.


 


Новата държава в портфолиото  помага допълнително да локализираме и персонализираме подкрепата за нашите партньори чрез създаването на уникално портфолио от решения в целия регион на клъстера. Използване на услугите на един доставчик с високи стандарти е принцип, който позволява на партньорите ни да оптимизират разходите си и да следят отблизо качеството на предоставяните им решения. Следвайки тази тенденция, Manpower в Югоизточна Европа за пореден път доказва, че поставя нуждите на своите клиенти на първо място и че заедно с 350 HR експерта в региона и гъвкав подход могат да отговорят на най-взискателните проекти в сферата на човешките ресурси.


 


“Партньорите ни ценят високо индивидуалния ни подход, но също и международната ни експертиза винаги когато споделяме с тях иновативни практики и устойчиви решения за работа с хора. Добавянето на ключов централноевропейски пазар като Унгария, добре познат с високотехнологичните си компании и бизнес от ново поколение, ще даде синергичен резултат и върху работата ни с партньори в България.” допълни Мария Стоева, Директор "Бизнес развитие и продажби“ в Manpower България.


 


Бихме искали да благодарим на всички свои партньори за тяхната подкрепа относно придобиването на Manpower Унгария.

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.