Вход

Споделете

Обратно към блога

Средната оценка на бизнес климата в България през 2023 година е 3.61 от максимални 5

Manpower България, Sotheby`s International Realty България и Sofia Invest Agency представиха и коментираха резултатите от проучването си „Оценка на българския бизнес климат за инвестиции"

Като начало на партньорството си в страната Manpower България и Sotheby’s International Realty България проведоха проучване на нагласите на нови и настоящи инвеститори по отношение на климата за развитие на бизнеса и работещите през 2023 година. Поръчано от тях, проучването бе изпълнено от Assert International България, а партньор в разпространението беше Sofia Invest.Поканени за отговор в проучването бяха работодатели, инвестирали в България през последните пет години. Включиха се 118 респонденти от общо седем бизнес сектора: автомобилна индустрия; наука и образование; производство; банкиране, финанси и застраховане; центрове за споделени услуги; информационни технологии; търговия и бързооборотни стоки.


Ключовите изводи от анализа „Оценка на българския бизнес климат за инвестиции" са:  • Средната оценка на бизнес климата в България през 2023 година е 3.61 от максимални 5.

  • На пазара на недвижимите имоти в централните градски райони и престижните квартали имотите се продават бързо, докато в други райони с неизградена инфраструктура има забавяне на продажбите.

  • Оценката на бизнеса относно обезпечаването с човешки капитал е средна към ниска (2.9 от 5), основно поради трудностите с привличането и задържането на квалифицирани специалисти.

  • В сравнение с други източноевропейски страни, респондентите посочват България като по-добрата дестинация за инвестиции.

  • На пазара на недвижими имоти има актуални проекти за ново строителство на привлекателни локации, където инвестицията може да донесе печалба от 20 до 40% в сравнително краткосрочен план.

  • Половината от респондентите планират да разширят размера на инвестициите си в страната през тази и следващата година.


На 12-ти Октомври се проведе събитие за представяне и коментирани на резултатите


В рамките на ексклузивното събитие  за представяне на резултатите се проведе и панелна дискусия с модератор Мария Стоева, Директор за България на Assert International и Директор „Продажби и бизнес развитие“ в Manpower България и панелисти Иван Шербанов, Изпълнителен директор на Manpower за България, Северна Македония и Косово, Христо Ангелков, Изпълнителен директор на Sotheby`s International Realty България и Виктор Гусев, Началник отдел „Инвестиционен анализ“ от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).


Освен коментар върху данните от проучването, в разговора участниците споделиха личния си опит от работата с инвеститори, заедно с прогнози и съвети за предстоящата календарна година за компаниите, планиращи разрастване на дейността и инвестиционните си проекти.


 


Пълният текст на проучването може да намерите тук.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.