Вход

Споделете

Обратно към блога

Workshop "Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ във Варна и Пловдив

След безспорния успех на уъркшопа, който организирахме съвместно с Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и партньори“ в началото на лятото тази година, следват още две разширени негови издания – този път във гр. Варна и гр. Пловдив.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.


Workshop-ът ни „Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ цели да даде практични съвети и експертиза от първа ръка на HR мениджъри, стремящи се да отговорят на новите нужди на пазара на труда. 


 


Запазете своето място за 20.10.2023 г. (петък) в гр. Варна или за 10.11.2023 г. (петък) в гр. Пловдив.


В рамките на събитието ще научите повече за:  • Най-доказаните финансово и времеефективни практики за обучение на хора

  • Оптимизиране на HR стратегия чрез данни, с които работодателят разполага

  • Откриване и управление на двигателите и мотиваторите на членовете на екипа

  • Най-новите изисквания за законосъобразното предоставяне на придобивки и бонуси на и използването им като механизъм за задържане на хора

  • Правните възможности, с които работодателят разполага за защита на инвестираните средства в обучение и кариерно развитие


Уъркшопът е подходящ за мениджъри и експерти по развитие и управление на човешкия капитал, ръководители на хора, собственици на бизнес и други лица, чиято дейност е свързана с управление на хора.Обучението ще бъде с продължителност от 9:30 до 17:00 ч., а присъствието е ограничено за до 40 участници.


 


Такса за участие: 390 лева (без ДДС)


За втори участник от една и съща компания е предвидена 10% отстъпка от цената за участие.


EARLY BIRD (Регистрация до 25 септември) – 320 лева (без ДДС).
Лектори:Повече информация за уъркшопа, лекторите и онлайн регистрационна форма ще намерите тук - https://bit.ly/44M2CFZ


 

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.