Вход

Споделете

Обратно към блога

HR Screening 2024 -Проучване за предизвикателствата и отговорностите на HR функцията

Вече четвърта година проучването HR Screening, провеждано от Manpower България с партньорството на Българска асоциация за управление на хора и Assert International България, спомага с анализ и проследяване на тенденциите в дивизията човешки ресурси.  

Всяка година проучването се провежда през месеците март и април като целевата аудитория са специалисти от различни сектори, изпълняващи функциите на HR-а като отдели, екипи или дори единични роли в рамките на организациите.  


Тази година с участие се включиха над 200 респонденти от 21 различни локации, представляващи над 15 бизнес сектора. Анализът на резултатите предоставя ценни данни за текущите предизвикателства и практики в управлението на човешките ресурси.  


 


Основните акценти в репорта включват:   • Тенденции в дивизията HR спрямо динамичния пазар на труда 

  • Перспектива спрямо ангажираността и очакванията на служителите  

  • Дефиниране на процеси и функции за набиране и развитие на таланти 


 


Първичният репорт с общите резултати може да изтеглите от ТУК.  


 


До края на месец април и през месеците май и юни на 2024 година, ще бъдат споделени допълнителните резултати по крос функции и микро и макро анализи на дивизиите спрямо бизнес секторите с най-много представители. 

23.04.2024

Привличане на работници и специалисти от Индонезия: Кое, Как, Защо

Привличането на международни таланти се превръща във все по-необходима иновативна практика за справяне с недостига на работна сила в страната. Успехът на подобни инициативи силно зависи от наличието на надеждни партньорства за набиране на работници и професионалисти от различни точки на света.

23.04.2024

International Mobility and Recruitment from Indonesia: An Overview

The global business environment is continuously evolving, necessitating reliable partnerships for international mobility and recruitment. Indonesia, with its significant working-age population, has emerged as a key player in this field. This text offers an overview of the factors that contribute to Indonesia's prominence in international mobility, emphasizing factual information and the role of reliable local recruitment partners in this sector.

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.