Вход

Споделете

Обратно към блога

Близо 30% от компаниите работят без специалист или отдел „Човешки ресурси"

Това е само един от ключовите изводи от ежегодните ни проучвания “HR Screening”, като тази година беше третата, в която изследвахме предизвикателствата пред дивизията на човешките ресурси. С подкрепата на ексклузивните ни партньори от Българска асоциация за управление на хора и Агенция по заетостта, достигнахме до 472 специалисти, като анализирахме и измерихме предизвикателства в процесите при тях чрез таргетирани, логически въпроси.   

Ключовите изводи от проучването показват също, че част от тенденциите заложени през 2022 година продължават и през 2023. За специалистите в HR дивизията, препоръките към автобиографиите на кандидатстващите продължават да не са от ключово значение в процеса по подбор, а различните функции в HR-а биват индивидуално определяни спрямо бизнес сектора и специфичните му нужди.


 


От друга страна малкият и среден бизнес в България все още не разпознава нуждата или не намира начин да сегментира отдел „Човешки ресурси“, който да се грижи за различните функции на ролята и често HR дейностите биват заемани от ръководни позиции като управители, ръководители и директори.  


 


Отговори на още въпроси, свързани с ежедневните предизвикателства и дейности, които включва функцията “управлението на човешки ресурси” може да откриете в последния епизод на клуб HR Навигатор "HR Screening 2023 – обзорен поглед над една индустрия в трансформация"


 


Както и в пълния текст на проучването:


 

18.05.2023

Generation Z are looking for flexibility and clear communication in the workplace

For the third consecutive year, we surveyed young talent's career expectations - Student Study 2023. During April and May, we surveyed 495 students and workers, aged between 16 and 25, allowing them to share their opinions, expectations, and attitudes on the topic. The results of this survey aim to provide advice and practical guidance to employers so that companies can make informed decisions about attracting and retaining young talent in their teams.

18.05.2023

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

18.05.2023

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.