Вход

Споделете

Обратно към блога

Близо 30% от компаниите работят без специалист или отдел „Човешки ресурси"

Това е само един от ключовите изводи от ежегодните ни проучвания “HR Screening”, като тази година беше третата, в която изследвахме предизвикателствата пред дивизията на човешките ресурси. С подкрепата на ексклузивните ни партньори от Българска асоциация за управление на хора и Агенция по заетостта, достигнахме до 472 специалисти, като анализирахме и измерихме предизвикателства в процесите при тях чрез таргетирани, логически въпроси.   

Ключовите изводи от проучването показват също, че част от тенденциите заложени през 2022 година продължават и през 2023. За специалистите в HR дивизията, препоръките към автобиографиите на кандидатстващите продължават да не са от ключово значение в процеса по подбор, а различните функции в HR-а биват индивидуално определяни спрямо бизнес сектора и специфичните му нужди.


 


От друга страна малкият и среден бизнес в България все още не разпознава нуждата или не намира начин да сегментира отдел „Човешки ресурси“, който да се грижи за различните функции на ролята и често HR дейностите биват заемани от ръководни позиции като управители, ръководители и директори.  


 


Отговори на още въпроси, свързани с ежедневните предизвикателства и дейности, които включва функцията “управлението на човешки ресурси” може да откриете в последния епизод на клуб HR Навигатор "HR Screening 2023 – обзорен поглед над една индустрия в трансформация"


 


Както и в пълния текст на проучването:


 

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.