Вход

Споделете

Обратно към блога

Менпауър България обединява усилия с HR-общността и с държавните институции в проучването HR Screening 2023

Manpower България, в партньорство с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Агенция по заетостта, стартира традиционното си национално годишно проучване „HR Screening“ за 2023 година.

Неговата цел е да събере данни за експертите в областта на човешките ресурси, както и за всички, изпълняващи HR функция, макар и без формална роля на специалисти в областта.


 


За трета поредна година тази моментна снимка на професионалистите, техните умения и реални роли, ще даде поглед върху развитието на общността в България, минавайки през бизнес целите на компаниите и отразявайки техните приоритети в областта на управлението на хора. Също така, ще подпомогне идентифицирането на предизвикателствата, силните страни и нуждите от бъдещо развитие на отделните функции в HR, както и ще бъде база за трансформация „отвътре“ на бизнеса, образованието и хората.


 


За пръв път освен компаниите в базата данни на ManpowerGroup България, поканени за участие ще бъдат и мрежите от контакти на Агенция по заетостта и Българска асоциация за управление на хора, с което трите организации целят да дадат много по-реалистична и изчерпателна картина на ситуацията. Резултатите от “HR Screening” ще зададат и насоки, тенденции и изводи за оптимизирането на процесите, повишаване на тяхната ефективност и преодоляването на предизвикателствата пред нас.


 


Попълнете проучването ТУК до 31 март 2023 г.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.