Вход

Споделете

Обратно към блога

Менпауър България обединява усилия с HR-общността и с държавните институции в проучването HR Screening 2023

Manpower България, в партньорство с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Агенция по заетостта, стартира традиционното си национално годишно проучване „HR Screening“ за 2023 година.

Неговата цел е да събере данни за експертите в областта на човешките ресурси, както и за всички, изпълняващи HR функция, макар и без формална роля на специалисти в областта.


 


За трета поредна година тази моментна снимка на професионалистите, техните умения и реални роли, ще даде поглед върху развитието на общността в България, минавайки през бизнес целите на компаниите и отразявайки техните приоритети в областта на управлението на хора. Също така, ще подпомогне идентифицирането на предизвикателствата, силните страни и нуждите от бъдещо развитие на отделните функции в HR, както и ще бъде база за трансформация „отвътре“ на бизнеса, образованието и хората.


 


За пръв път освен компаниите в базата данни на ManpowerGroup България, поканени за участие ще бъдат и мрежите от контакти на Агенция по заетостта и Българска асоциация за управление на хора, с което трите организации целят да дадат много по-реалистична и изчерпателна картина на ситуацията. Резултатите от “HR Screening” ще зададат и насоки, тенденции и изводи за оптимизирането на процесите, повишаване на тяхната ефективност и преодоляването на предизвикателствата пред нас.


 


Попълнете проучването ТУК до 31 март 2023 г.

23.04.2024

Привличане на работници и специалисти от Индонезия: Кое, Как, Защо

Привличането на международни таланти се превръща във все по-необходима иновативна практика за справяне с недостига на работна сила в страната. Успехът на подобни инициативи силно зависи от наличието на надеждни партньорства за набиране на работници и професионалисти от различни точки на света.

23.04.2024

International Mobility and Recruitment from Indonesia: An Overview

The global business environment is continuously evolving, necessitating reliable partnerships for international mobility and recruitment. Indonesia, with its significant working-age population, has emerged as a key player in this field. This text offers an overview of the factors that contribute to Indonesia's prominence in international mobility, emphasizing factual information and the role of reliable local recruitment partners in this sector.

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.