Вход

Споделете

Обратно към блога

Какви са правните възможности, иновативните практики и работещите решения за задържане и развитие на таланти през 2023 г.

Традиционно мениджърите са в търсене на начини да подобрят работата на екипа си и да задържат най-добрите си таланти. За да подпомогнем партньорите си в това начинание, заедно с Германо-българската индустриално-търговска камара и адвокатска кантора "Комаревски, Димитров и партньори" организирахме полудневен уъркшоп на тема „ Задържане и развитие на екипи през 2023 г.“ Събитието се състоя на 13.06.23г. (вторник) в Training Hub-a на Manpower България и днес споделяме с вас най-важните моменти от нашия полудневен семинар.

Обучението обхвана редица теми, включително правните възможности за предоставяне на придобивки и бонуси на служителите, оптимизиране на HR стратегиите чрез данни, както и откриване и управление на мотиватори за членовете на екипа.


 


Един от ключовите изводи беше значението на инвестирането в развитието на служителите. Като предоставят възможности за обучение и кариерно развитие, в т.нар. по време на уъркшопа „персонализирана кошница“ за всеки индивид, компаниите могат не само да задържат най-добрите си таланти, но и да подобрят цялостното си представяне, шлифовайки уменията и способностите на талантите си.


 


Многократно на преден план изпъкна, значението на използването на данни за оптимизиране на стратегиите в областта на човешките ресурси и за идентифициране на областите за подобрение. Заедно с гостите ни коментирахме ключовите KPIs (key performance indicators), които всеки HR следва да държи под око, за да може успешно да управлява процесите свързани със задържане и развитие на талантите в организацията, от която е част.


 


Коментирахме използването на придобивки и бонуси като механизъм за задържане на служителите, както и правните измерения и възможности за прилагане на различни модели в тази посока.


 


След бурната положителна обратна връзка от пълната ни зала, вече сме в процес на планиране на следващо издание. При интерес, моля свържете се с нас на [email protected]

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.