Вход

Споделете

Обратно към блога

Проучване за текучеството на персонал през 2021 година: Резултати

Общото текучество в страната през 2021 г. е по-високо от това през 2020 г.; По-високото предлагано възнаграждение в друга компания е основната причина за доброволна смяна на работата.

Излязоха резултатите от най-новото проучване на Manpower България „Текучеството на персонала през 2021 г.“, което има за цел да анализира и идентифицира основните фактори за доброволно и общо текучество на служителите в България по време на изминалата година.


 


То беше реализирано чрез онлайн анкета, разпространена в дванадесет различни канали на комуникация и събираше респонденти през целия месец ноември. В него се включиха 256 компании, опериращи в 14 бизнес сектора на територията на цяла България.


 


43 процента от организациите, включили се в проучването, споделят, че общото текучество през 2021 г. е по-високо от това през 2020 г. Данните показват също, че по-добрите условия и финансови възнаграждения, предлагани от други компании, са причина номер едно за напускане на работа по инициатива на служителите през изминалата година. Това споделят над 85% от респондентите.


 


Други ключови резултати в анализа:


   • Едва един процент от анкетираните отбелязват, че Covid-19 пандемията е повлияла на доброволното текучество на пазара на труда.


   • Най-високо общо текучество се наблюдава в отдел „Производство“, докато най-високото доброволно текучество е отчетено в сфера „Телекомуникации“.


   • Отдел „Информационни технологии“ в нетехнологични компании отбелязва най-ниско общо текучество за 2021 г., а най-ниското доброволно текучество се наблюдава в сфера „Здравеопазване“, където едва 3,33% от служителите са избрали да сменят работното си място през изминалата година.


 


Проучването за текучество на персонала за 2021 г. е първото от редица бъдещи такива, които ще анализират тенденциите и ще идентифицират факторите за доброволно и общо текучество в компаниите на българския пазар. В рамките на следващите месеци предсто ипубликуване на сходни анализи в останалите пазари от клъстъра на Manpower SEE – Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска.


 

Цялото проучване може да намерите тук Turnover_Rate-BG.pdf

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.