Вход

Споделете

Обратно към блога

Проучване за текучеството на персонал през 2021 година: Резултати

Общото текучество в страната през 2021 г. е по-високо от това през 2020 г.; По-високото предлагано възнаграждение в друга компания е основната причина за доброволна смяна на работата.

Излязоха резултатите от най-новото проучване на ManpowerGroup България „Текучеството на персонала през 2021 г.“, което има за цел да анализира и идентифицира основните фактори за доброволно и общо текучество на служителите в България по време на изминалата година.


 


То беше реализирано чрез онлайн анкета, разпространена в дванадесет различни канали на комуникация и събираше респонденти през целия месец ноември. В него се включиха 256 компании, опериращи в 14 бизнес сектора на територията на цяла България.


 


43 процента от организациите, включили се в проучването, споделят, че общото текучество през 2021 г. е по-високо от това през 2020 г. Данните показват също, че по-добрите условия и финансови възнаграждения, предлагани от други компании, са причина номер едно за напускане на работа по инициатива на служителите през изминалата година. Това споделят над 85% от респондентите.


 


Други ключови резултати в анализа:


   • Едва един процент от анкетираните отбелязват, че Covid-19 пандемията е повлияла на доброволното текучество на пазара на труда.


   • Най-високо общо текучество се наблюдава в отдел „Производство“, докато най-високото доброволно текучество е отчетено в сфера „Телекомуникации“.


   • Отдел „Информационни технологии“ в нетехнологични компании отбелязва най-ниско общо текучество за 2021 г., а най-ниското доброволно текучество се наблюдава в сфера „Здравеопазване“, където едва 3,33% от служителите са избрали да сменят работното си място през изминалата година.


 


Проучването за текучество на персонала за 2021 г. е първото от редица бъдещи такива, които ще анализират тенденциите и ще идентифицират факторите за доброволно и общо текучество в компаниите на българския пазар. В рамките на следващите месеци предсто ипубликуване на сходни анализи в останалите пазари от клъстъра на ManpowerGroup SEE – Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска.


 

Цялото проучване може да намерите тук Turnover_Rate-BG.pdf

12.05.2022

MANPOWERGROUP SOFIA WITH A NEW BOUTIQUE OFFICE IN GORA BUSINESS CENTER

The last working day of the week for the team of ManpowerGroup Bulgaria is also the first one in the brand new in the center of Sofia. GORA Business Center is now the new home of the company, offering a convenient location in close proximity to Paradise Center and is fully compliant with the views and credo of Manpower SEE.

12.05.2022

ManpowerGroup София с нов бутиков офис в GORA-та

Последният работен ден от седмицата за екипа на ManpowerGroup България е и първият работен ден в новия централен офис на организацията в София. Бизнес център GORA се превръща в дома на нашата компания, предлагащ удобна и комуникативна локация в непосредствена близост до Paradise Center и изцяло отговарящ на вижданията и кредото на ManpowerGroup SEE.

01.04.2022

The first regional survey “Salaries and additional benefits – trend research” (SATR 2022) by ManpowerGroup SEE

Now that the SATR survey has become regular in Bulgaria, the first regional "Salaries and additional benefits – trend research" (SATR H1/2022) is already a fact. It was prepared by all the countries in ManpowerGroup SEE – Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina. The study aims to compare the five countries in the cluster and the different business sectors.