Вход

Споделете

Обратно към блога

Кариерните очаквания на младите таланти 2022 - Резултати от проучването на Manpower България

Възможности за кариерно развитие, получаване на нови знания и добри междуличностни отношения на работното място са сред основните желания и очаквания от студентите и представителите на генерация Z.

Проучването на Manpower България „Кариерните очаквания на младите таланти” се провежда за втора поредна година. Тази година в него се включиха над 250 български студенти и млади специалисти. Мнозинството от респондентите са учили или учат в България (73%), а 27% се изучават или са завършили образованието си в чужбина.


 


На въпроса “Планирате ли да работите в чужбина през следващите 5 години?” наблюдаваме сравнително равенство между отговорилите, че нямат такива намерения (50%) и тези, които ще го направят, ако получат такава възможност (41%) или веднага след като завършат (9%).


 


85% от респондентите споделят, че в момента са назначени на работа. По-голямата част от младите таланти (43%) търсят дългосрочна заетост между 3 и 5 години, а 23% биха се задържали от 5 до 10 години в една компания. 18% са посочили като отговор 1-3 години, следвани от едва 7%, които биха останали в една компания повече от 10 години.


 


За да са удовлетворени обаче от работното си място, младите хора имат разнообразни очаквания от работодателите си - на първо място те поставят възможността за кариерно развитие (77%), следвано от възможността за получаване на нови знания (70%) и на трето място добрите междуличностни отношения (61%). Факторите, които имат най-малко значение при избора на работодател са иновациите и технологиите, които се имплементират в работата, портфолиото ка компанията и предлаганите допълнителни придобивки.


 


От своите лидери младите таланти очакват те да умеят да организират ефективно работните процеси (85%), да им предоставят качествена и конструктивна обратна връзка (81%), както и да играят ролята на мотиватор на екипите си (73%).


 


Използването на технологиите в работните процеси и геймификацията като способ за управлението на човешките ресурси са едни от актуалните тенденции на пазара на труда. Близо 85% от младото поколение смята, че обученията чрез геймификация са по-ангажиращи и ползотворни в сравнение със 70% от миналата година. 73% посочват, че гледат на работодателите, които внедряват такъв тип технологии, с по-голям интерес.


 


Резултатите от проучването бяха и тема на дискусия на тазмесечния епизод на Клуб HR Navigator. В студиото на Clubhouse нашите гости Милена Стойчева от JA Bulgaria, Петър Джугански от OpenTag и Мария Динева от Manpower България споделиха своите мнения и впечатления свързани с пазара на труда и ролята на новото поколение в него.


 


Подробен анализ на проучването, както и кои са най-предпочитаните работодатели от младите таланти, може да откриете тук:

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.