Вход

Споделете

Обратно към блога

Стартира провеждането на Student Study 2023 - Проучване нагласите на младите таланти

За трета поредна година Manpower България, ще проведе проучване, посветено на нагласите на младите таланти. Тази година желанието ни да ангажираме максимален брой представители на Gen Z естествено резултира в сътрудничество с множество организации, фокусирани върху кариерното развитие на младите хора. Щастливи сме да споделим, че наши партньори в проучването ни за 2023 г. ще бъдат Нов Български университет, Junior Achievement Bulgaria, Mentor the Young, AIBEST, Тук - Там, AIESEC in Bulgaria и Ротаракт България. 

Основна цел на изследването е да даде представа за нагласите и нуждите на младите хора в България, на възраст между 16 - 25 години,относно тяхното професионално развитие. Представителите на Gen-Z  са определени като амбициозни, прогресивни и прагматични. Тъй като спадат във възрастовата групa до 26 години, голям брой от тях вече притежават няколко години професионален опит и представителите на това поколение ще заемат все по-голяма част от работната сила в близкото бъдеще. Затова е важно за работодателите да познават техните нужди и очаквания, към които при нужда да адатират стратегиите и културата си.  


 


Резултатите от проучването ще бъдат представени и разгледани в майския ни епизод на HR Navigator. Вярваме, че както досега, анализът ще бъде важен инструмент в ръцете на бизнеса за по-добра адаптация към работа с млади хора.  


 


Каним всички представители на Gen-Z да попълнят нашата анкета тук: Student Study 2023

18.05.2023

Generation Z are looking for flexibility and clear communication in the workplace

For the third consecutive year, we surveyed young talent's career expectations - Student Study 2023. During April and May, we surveyed 495 students and workers, aged between 16 and 25, allowing them to share their opinions, expectations, and attitudes on the topic. The results of this survey aim to provide advice and practical guidance to employers so that companies can make informed decisions about attracting and retaining young talent in their teams.

18.05.2023

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

18.05.2023

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.