Вход

Споделете

Обратно към блога

Стартира провеждането на Student Study 2023 - Проучване нагласите на младите таланти

За трета поредна година Manpower България, ще проведе проучване, посветено на нагласите на младите таланти. Тази година желанието ни да ангажираме максимален брой представители на Gen Z естествено резултира в сътрудничество с множество организации, фокусирани върху кариерното развитие на младите хора. Щастливи сме да споделим, че наши партньори в проучването ни за 2023 г. ще бъдат Нов Български университет, Junior Achievement Bulgaria, Mentor the Young, AIBEST, Тук - Там, AIESEC in Bulgaria и Ротаракт България. 

Основна цел на изследването е да даде представа за нагласите и нуждите на младите хора в България, на възраст между 16 - 25 години,относно тяхното професионално развитие. Представителите на Gen-Z  са определени като амбициозни, прогресивни и прагматични. Тъй като спадат във възрастовата групa до 26 години, голям брой от тях вече притежават няколко години професионален опит и представителите на това поколение ще заемат все по-голяма част от работната сила в близкото бъдеще. Затова е важно за работодателите да познават техните нужди и очаквания, към които при нужда да адатират стратегиите и културата си.  


 


Резултатите от проучването ще бъдат представени и разгледани в майския ни епизод на HR Navigator. Вярваме, че както досега, анализът ще бъде важен инструмент в ръцете на бизнеса за по-добра адаптация към работа с млади хора.  


 


Каним всички представители на Gen-Z да попълнят нашата анкета тук: Student Study 2023

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.