Вход

Споделете

Обратно към блога

Резултати от проучването на Manpower България "Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" (SATR H1/2023)

Петото подред проучване на Manpower - “Заплати, придобивки и допълнителни бонуси – тенденции (SATR H1/2023)”, което прави обобщен анализ тенденциите и очакванията за нивата на възнаграждения, е вече факт. За целта на проучването анкетирахме 209 компании от различни сектори в страната, за да разберем нагласите им относно промяна във възнагражденията и придобивките и как външни фактори, като инфлация и текучество, повлияват на тези процеси.

С най-висока активност в анкетата бяха компании от сектора на „Производството“, „Информационните технологии“ и „Търговията и бързооборотни стоки“.


 


С помощта на регулярното проучване идентифицирахме една от главните цели на компаниите, а именно задържане на текущите работещи в организациите, както и създаване условия за привличане на нови подходящите специалисти. Това е и причината компаниите, непроменили възнагражденията си през 2022, да компенсират разликите с повишения през първото полугодие на 2023 за своите служители. 


 


Данни за сектор „Производство“ сочат, че голяма част от компаниите планират покачване във възнагражденията си с 6% до 11%. И тук, главната цел на бизнесите е, чрез финансов стимул, да задържат настоящите си служители и да представят себе си като атрактивни работодатели за потенциални таланти в сферата. Подобна е ситуацията и за компаниите от секторите „Информационни технологии“ и  „Търговия и бързооборотни стоки“, които планират да увеличат възнагражденията си с 6% до 10%, макар и в по-малък мащаб. Един от факторите, повлияли на промените, е високият процент инфлация, който остава релевантен и през 2023.


 


Поради големия интерес към резултатите от проучването на тях посветихме и първия епизод за на HR Navigator 2023г. На 21.01.23 Мария Динева от екип „HR Проучвания“ в Manpower България представи в детайли данните от анкетата и в компанията на Милена Караилиева, Директор „Човешки ресурси“– Kaufland България, както и доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, преподавател в Софийски университет и ръководител на магистърска програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране, коментирахме какви промени във възнагражденията, бонусните системи и допълнителни придобивки планират работодателите за първата половина на 2023 г. Запис на събитието може да гледате директно в YouTube канала ни.


 

Още за настъпилите и планираните промени може да научите в пълния доклад тук.  SATR2023 H1_BG.pdf

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.