Вход

Споделете

Обратно към блога

Резултати от проучването на Manpower България "Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" (SATR H1/2023)

Петото подред проучване на Manpower - “Заплати, придобивки и допълнителни бонуси – тенденции (SATR H1/2023)”, което прави обобщен анализ тенденциите и очакванията за нивата на възнаграждения, е вече факт. За целта на проучването анкетирахме 209 компании от различни сектори в страната, за да разберем нагласите им относно промяна във възнагражденията и придобивките и как външни фактори, като инфлация и текучество, повлияват на тези процеси.

С най-висока активност в анкетата бяха компании от сектора на „Производството“, „Информационните технологии“ и „Търговията и бързооборотни стоки“.


 


С помощта на регулярното проучване идентифицирахме една от главните цели на компаниите, а именно задържане на текущите работещи в организациите, както и създаване условия за привличане на нови подходящите специалисти. Това е и причината компаниите, непроменили възнагражденията си през 2022, да компенсират разликите с повишения през първото полугодие на 2023 за своите служители. 


 


Данни за сектор „Производство“ сочат, че голяма част от компаниите планират покачване във възнагражденията си с 6% до 11%. И тук, главната цел на бизнесите е, чрез финансов стимул, да задържат настоящите си служители и да представят себе си като атрактивни работодатели за потенциални таланти в сферата. Подобна е ситуацията и за компаниите от секторите „Информационни технологии“ и  „Търговия и бързооборотни стоки“, които планират да увеличат възнагражденията си с 6% до 10%, макар и в по-малък мащаб. Един от факторите, повлияли на промените, е високият процент инфлация, който остава релевантен и през 2023.


 


Поради големия интерес към резултатите от проучването на тях посветихме и първия епизод за на HR Navigator 2023г. На 21.01.23 Мария Динева от екип „HR Проучвания“ в Manpower България представи в детайли данните от анкетата и в компанията на Милена Караилиева, Директор „Човешки ресурси“– Kaufland България, както и доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, преподавател в Софийски университет и ръководител на магистърска програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране, коментирахме какви промени във възнагражденията, бонусните системи и допълнителни придобивки планират работодателите за първата половина на 2023 г. Запис на събитието може да гледате директно в YouTube канала ни.


 

Още за настъпилите и планираните промени може да научите в пълния доклад тук.  SATR2023 H1_BG.pdf

31.01.2023

WHAT MOTIVATES THE EMPLOYEES IN ENGINEERING POSITIONS - MANPOWER BULGARIA AND AUTOMOTIVE CLUSTER BULGARIA ANSWER THE QUESTION WITH A TARGETED SURVEY

The automotive sector was among the worst affected by the Covid-19 pandemic, and its recovery continued into 2022 as well. In order to answer pressing questions that arose in the sector during this period and to propose possible solutions, ManpowerGroup Bulgaria and Automotive Cluster Bulgaria carried out a survey among employees of companies that are members of the industry organisation. 

31.01.2023

Какво мотиватора служителите на инженерни позиции - Manpower България и Аутомотив Клъстер България отговарят на въпроса с таргетирано проучване

Автомобилният сектор беше сред най-засегнатите от Covid-19 пандемията, а възстановяването след нея продължи и през 2022 година. За да отговорят на наболели въпроси, зародили се в сектора още в този период, както и да предложат възможни решения, ManpowerGroup България и Аутомотив клъстер България проведоха таргетирано проучване сред служители на компании, членове на браншовата организация.

26.01.2023

Manpower Hungary- New member of MANPOWER SEE

As of December 15, 2022, Manpower Hungary became the new, sixth, member of the Manpower SEE group. The regional Manpower cluster is richer for another experienced team of 55 HR experts and great market potential.