Вход

Споделете

Обратно към блога

Резултати от второто регионално проучване „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“ (SATR 2022) от Manpower Югоизточна Европа

От началото на 2022 г. проучването SATR прерасна от регулярно само за България в регулярен регионален проект за всички държави в клъстера Manpower Югоизточна Европа – България, Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина. С него ние целим да идентифицираме тенденциите на пазара на труда и планираните промени в различните бизнес сектори в Югоизточна Европа.

531 компании от 20 различни бизнес сектора се включиха в проучването като най-много представители имаше на секторите Производство (24%), Търговия и бързооборотни стоки (18%) и Информационни технологии (17%).


 


32% от работодателите не планират да правят значителни промени във възнагражденията през оставащите месеци от 2022 г., 29% ще или вече са направили увеличения в заплатите в диапазона между 6 и 10%, а други 24% споделят, че увеличенията ще са до 5%. Останалите респонденти са индикирали, че промените, които планират в заплащането на служителите са повече от 10% увеличение, в някои случаи и над 21%.


 


Когато говорим за промени в допълнителните промени и бонуси, резултатите са следните: 60% от работодателите не планират промени през втората половина на 2022 г., а 39% ще правят увеличения. Едва 2% от респондентите споделят, че са планирани намаления в придобивките.


 


Около половината от работодателите планират промените да засегнат всички служители в компанията, докато другата половина споделят, че промените ще бъдат само за част от екипите.


 


Причините за всички планирани промени са с цел задържане на служителите и привличане на нови таланти.


 


Целия доклад и планираните промени в отделните сектори може да откриете тук:


 

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.

15.04.2024

HR Screening 2024 -Проучване за предизвикателствата и отговорностите на HR функцията

Вече четвърта година проучването HR Screening, провеждано от Manpower България с партньорството на Българска асоциация за управление на хора и Assert International България, спомага с анализ и проследяване на тенденциите в дивизията човешки ресурси.  

27.03.2024

LeaderSHIFT through MINDfulness - With passion and delight for mindful leadership

The new business realities demand a new kind of leader - aware, grounded, and in sync with themselves and the world. With such a foundation, the dynamics of markets, technological change, and other turbulence we witness daily are easily reframed from obstacles into opportunities and gifts of our current situation.