Вход

Споделете

Обратно към блога

Първото регионално проучване „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“ (SATR 2022) от ManpowerGroup Югоизточна Европа

След като проучването SATR вече стана регулярно в България и първото регионално “Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“ (SATR H1/2022) вече е факт. В него се включиха всички държави от ManpowerGroup Югоизточна Европа – България, Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина. То има за цел да анализира и идентифицира промените и тенденциите в заплащането и допълнителните придобивки на служителите. Проучването служи и за сравнение между петте държави в клъстера и различните бизнес сектори.

В проучването се включиха над 550 компании от 20 различни бизнес сектора в региона, споделящи за своите планове през първата половина на 2022 г. В целия регион се забелязва позитивна нагласа спрямо възнагражденията – нито един от секторите не планира намаления, 17% не планират да правят промени през първата половина на 2022 г., а останалите 86% планират увеличение на заплатите на техните служители с поне 5%.


Когато става дума за допълнителни придобивки и бонуси, респондентите от региона са разделени почти наполовина – 57% не планират съществени промени, докато 42% отбелязват, че смятат да надградят текущите придобивки и бонуси. Едва 1% споделят, че ще намалят предлаганите от тях допълнителни стимули.


Масово организациите планират наложените промени да бъдат актуални за всички или почти всички техни служители.


Основната причина за положителната промяна в сектора се дължи на факта, че компаниите искат да задържат талантите в екипите си.


 


Целия доклад и планираните промени в отделните сектори може да откриете тук:

12.05.2022

MANPOWERGROUP SOFIA WITH A NEW BOUTIQUE OFFICE IN GORA BUSINESS CENTER

The last working day of the week for the team of ManpowerGroup Bulgaria is also the first one in the brand new in the center of Sofia. GORA Business Center is now the new home of the company, offering a convenient location in close proximity to Paradise Center and is fully compliant with the views and credo of Manpower SEE.

12.05.2022

ManpowerGroup София с нов бутиков офис в GORA-та

Последният работен ден от седмицата за екипа на ManpowerGroup България е и първият работен ден в новия централен офис на организацията в София. Бизнес център GORA се превръща в дома на нашата компания, предлагащ удобна и комуникативна локация в непосредствена близост до Paradise Center и изцяло отговарящ на вижданията и кредото на ManpowerGroup SEE.

01.04.2022

The first regional survey “Salaries and additional benefits – trend research” (SATR 2022) by ManpowerGroup SEE

Now that the SATR survey has become regular in Bulgaria, the first regional "Salaries and additional benefits – trend research" (SATR H1/2022) is already a fact. It was prepared by all the countries in ManpowerGroup SEE – Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina. The study aims to compare the five countries in the cluster and the different business sectors.