Вход

Споделете

Обратно към блога

Първото регионално проучване „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“ (SATR 2022) от Manpower Югоизточна Европа

След като проучването SATR вече стана регулярно в България и първото регионално “Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“ (SATR H1/2022) вече е факт. В него се включиха всички държави от Manpower Югоизточна Европа – България, Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина. То има за цел да анализира и идентифицира промените и тенденциите в заплащането и допълнителните придобивки на служителите. Проучването служи и за сравнение между петте държави в клъстера и различните бизнес сектори.

В проучването се включиха над 550 компании от 20 различни бизнес сектора в региона, споделящи за своите планове през първата половина на 2022 г. В целия регион се забелязва позитивна нагласа спрямо възнагражденията – нито един от секторите не планира намаления, 17% не планират да правят промени през първата половина на 2022 г., а останалите 86% планират увеличение на заплатите на техните служители с поне 5%.


Когато става дума за допълнителни придобивки и бонуси, респондентите от региона са разделени почти наполовина – 57% не планират съществени промени, докато 42% отбелязват, че смятат да надградят текущите придобивки и бонуси. Едва 1% споделят, че ще намалят предлаганите от тях допълнителни стимули.


Масово организациите планират наложените промени да бъдат актуални за всички или почти всички техни служители.


Основната причина за положителната промяна в сектора се дължи на факта, че компаниите искат да задържат талантите в екипите си.


 


Целия доклад и планираните промени в отделните сектори може да откриете тук:

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.