Вход

Споделете

Обратно към блога

Месец февруари в Manpower стартира с ексклузивно събитие за партньори - Leadership Eve

Тази сряда, 1-ви февруари, имахме удоволствието да поканим партньори и колеги, споделили устойчиви практики с нашата аудитория и допринесли с експертиза и опит в екосистемата ни от формати – рубриките “Попитахме експертите” и “В нашия фокус”, както и във видео подкаста ни Клуб HR Navigator на ексклузивното събитие под надслов Leadership Eve.

Цел на Manpower България е да стимулира и дава гласност на работещи практики и добри решения, с което обогатяваме цялата бизнес екосистема около нас. В динамичната пазарна среда на последните няколко години за екипа ни е ключово не просто да помагаме на организации да продължават развитието си, но и да се грижим добрите примери и практики да намират гласност, да се фокусираме не върху предизвикателствата на пазара на труда, а върху решенията и всичко онова, което може да направим заедно.


 


Поредната стъпка, която предприехме в тази посока, беше Leadership Eve. По време на вечерта обединихме експертите, споделящи тези наши виждания, в общност. С чаша хубаво вино, благодарение на спонсорите на вечерта „Кино и Вино“, гостите ни имаха възможност да съберат допълнително вдъхновение от регионалния ни „People & Culture“ директор г-н Марио Грилц. Той сподели своята философия “From Feedback to Feedforward”, или инструмент, чрез който лидерите могат да развиват талантливи хора и здравословна култура в компаниите си.


 


Още веднъж благодарим на всички експерти, които с готовност отварят вратите си за нашата аудитория. И през 2023 година продължаваме със същото желание да разказваме формулите на успеха.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.