Вход

Споделете

Обратно към блога

Два водещи световни гиганта обединяват усилия в България: Java Academy на Manpower и Amadeus

Краят на 2021 г. бележи началото на един вълнуващ проект, създаден от съвместните усилия на екипите на Manpower България и Amadeus – глобалната технологична компания, една от най-бързо развиващите се у нас, която предоставя решения за компаниите в туристическата индустрия. Проектът „Java академия“ има за цел да даде възможност на талантите без или с малък опит в IT сектора за летящ кариерен старт.

Основно условие за всички кандидати е да имат изявен интерес към Java програмирането и да притежават основни познания в IT сектора, които ще бъдат развити в рамките на интензивния 16-седмичен курс. Задължително изискване за кандидатите, които искат да вземат участие в академията, е отлично владеене на английски език. Като предимство ще се считат завършено образование или курс в сферата на информационните технологии, както и предишен опит, дори и малък такъв, с Java или други програмни езици.


Курсът е напълно безплатен и ще бъде воден от нашите доверени партньори от Codexio.


Първата академия ще стартира през месец януари, а в момента всички желаещи имат възможност да се включат в надпреварата за лимитираните свободни места.


По времето на 3-месечния курс избраните кандидати ще имат възможност да бъдат част от мотивиран екип, където ще разработват високотехнологични софтуерни решения и ще научат за всички фази от разработването и имплементирането на софтуера и софтуерните процеси.


В последния етап на Java академията, най-успешните и амбициозни курсисти ще получат реално предложение за работа в екипа на световния гигант Amadeus. 

Включете се и стартирайте кариерата си като програмист като кандидатствате по обявата тук или като изпратите биографията си на е-mail: [email protected]
 
Побързайте, местата са ограничени!


Очакваме ви!

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.