Вход

Споделете

Обратно към блога

Споделяне и анализ на резултатите от ежегодното HR Screening проучване по време на третия епизод на Клуб HR Navigator

Наблюдава се осезаем недостиг на HR практици на пазара на труда. Почти единодушни са, че по-кратката работна седмица би подобрила баланса между работа и личен живот и продуктивността на хората На 26 март се проведе третият епизод на HR Navigator – HR Screening 2022 – (Р)Еволюция в човешките ресурси. По време на живото излъчване споделихме резултатите от ежегодното проучване HR Screening, а заедно с гостите от Coca Cola HBC, Lidl, MentorMate и Sentia Group коментирахме проучването в детайл, както и спецификите в техните професии и предизвикателствата, които срещат HR професионалистите от тези компании и индустрии.

HR Screening проучването на Manpower България се провежда за втора поредна година и в него взеха участие над 130 HR професионалисти в страната. Целта на проучването е да открие и анализира основните отговорности и актуални предизвикателства, които HR специалистите срещат по време на ежедневните си задължения или при подбора на кадри. По този начин ние можем да предложим подходящи и ефективни решения на организациите за оптимизирането на техните HR процеси и отдели.


Три основни ключови изводи от проучването са:  • Съществено по-малко в сравнение с миналата година са компаниите, които работят без специализирани вътрешни HR звена.


Едва 5% от респондентите са посочили, че нямат обособено HR звено в организацията, сравнено с 11%, посочени миналата година. 66% от компаниите, отразени в проучването, споделят, че техните HR звена се състоят от между 1 и 5 служители. Основните функции на HR практиците в страната са подбор, администриране и вътрешна комуникация, но и често пъти точно подбора и администрирането на хората са функции, които компаниите поверяват на външен доставчик на услуги.


   • Осезаемият недостиг на специалисти по привличане на хора намира отражение във всички бизнес сектори.


Едни от най-търсените роли на пазара на труда през 2022 г. са тези на специалистите по човешки ресурси. Недостигът на HR практици беше наблюдаван и през миналата 2021 г. В кои направления обаче е най-трудно привличането на HR таланти? Данните показват, че най-голямо предизвикателство е привличането на рекрутмънт специалисти (41%), последвани от специалистите по IT подбор (26%) и employer branding практици (12%). Едва 2% споделят, че не срещат затруднения при привличането на HR професионалисти.


   • По-голяма част от специалитите в HR средите смята, че по-кратка работна седмица би се отразила положително както на компаниите, така и на техните екипи.


След новината, че Manpower България, заедно с колегите от Manpower Югоизточна Европа, преминава в 4-дневен режим на работа, интересът от страна на множество професионалисти и компании към тази практика беше изключителен. Затова решихме да проучим нагласите на респондентите в HR Screening 2022. 79% от хората смятат, че продуктивността на служителите, както и баланса между работата и личния живот биха могла да се подобрят при въвеждането на по-кратка работна седмица.


 


Резултатите от проучването също показват, че функциите подбор и привличане на кадри са най-голямото предизвикателство за специалистите в сектора, отчетено от 56% от всички респонденти. От друга страна, администрирането на хора носи със себе си най-малко трудности за 54% от респондентите. Manpower България показва, че все повече компании намират за удачно използването насистеми и автоматизирани решения в тази посока, което от своя страна освобождава време за по-стратегическите HR функции.


 


Manpower България постоянно се ангажира с различни проучвания, свързани с човешкия капитал и пазар на труда в България. В постоянно променящата се среда на пазара високата информираност и детайлно познаване на новите тенденции и установени практики, както и споделянето на опит, са от ключово значение за успеха на всеки бизнес.


 


Цялото проучване и разбивка по отделните бизнес сектори може да намерите тук:


 

19.09.2023

Workshop "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Varna and Plovdiv

After the unquestionable success of the workshop, which we organized jointly with Komarevski, Dimitrov & Partners Law Firm in the beginning of this summer, two more extended editions will follow - this time in the city of Sofia. In the summer of 2011, we will present two new editions of the book, one in Varna and the other in Sofia. We will be holding two more events in Varna and Plovdiv.

19.09.2023

Workshop "Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ във Варна и Пловдив

След безспорния успех на уъркшопа, който организирахме съвместно с Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и партньори“ в началото на лятото тази година, следват още две разширени негови издания – този път във гр. Варна и гр. Пловдив.

30.08.2023

Manpower Bulgaria, Sotheby's International Realty Bulgaria and Sofia Invest Agency join forces in exploring the business climate for investment in the country

The main line of work of Manpower Bulgaria is the attraction and support of new and existing investors in order to positively develop the business environment in the country.