Вход

Споделете

Обратно към блога

За новите пазарни и технологични реалности и нуждата от персонализиран подход към всеки проект - Иван Шербанов, новият изпълнителен директор на Manpower България

Какво означават 15 години в Manpower България може да сподели новият изпълнителен директор на компанията – Иван Шербанов. Присъединявайки се към екипа през 2008 г. като консултант, през годините г-н Шербанов преминава през шест различни оперативни и мениджмънт позиции в България и на регионално ниво в клъстъра Manpower SEE.

Неговото устойчиво развитие в годините е съпътствано от научени уроци, редица предизвикателства, силно любопитство и огромно желание за получаване на нови компетенции и усъвършенстване на умения. Компанията открива таланта му още в самото начало и в годините му дава множество възможности като му гласува доверие за най-новаторските и комплексни инициативи като съвместно с екипа развиват цялото портфолио от услуги на пазара, превръщайки Менпауър в компания лидер в областта на услугите за ЧР.


 


През февруари 2023 година, очакваната промяна на функцията на г-н Шербанов се случи като естествено продължение на устойчивото развитие на компанията в последните години. Стратегическият му фокус са дигитализацията, tailor-made решения, успешна интеграция между работа и личен живот за всички в екипа.


 


 ”След въвеждане на 4-дневната работна седмица, през 2022 г. Manpower България представи нова организационна култура и разви портфолиото си от услуги, за да отговори на новите нужди на бизнеса. Отворихме новия си офис в София, където да посрещнем по-високите очаквания, както на клиентите си, така и на растящия ни екип. Същото предстои да се случи в останалите ни офиси из страната.“ обобщи той изминалата година при встъпването си в новата роля.


 


Движен от стремежа към системно подобряване на услугите на компанията, адаптирането им към новите пазарни и технологични реалности и персонализирането им към конкретните нужди на всеки клиент, г-н Шербанов добави:


 


Новата реалност в управлението на една компания включва и нов тип организационна култура. Партньорите ни при нас винаги са били на върха, а там заедно с тях са и колегите ни. Затова като фокус в работата на преките ръководители и управленския състав в Manpower България  виждаме насърчаването, подкрепянето и ускоряване реализацията на идеите, идващи от взаимодействие между партньорите и консултантите ни, прегръщайки бъдещето и непознатото.“


 


За целенасочено персонализирания подход на компанията и ролята на tailor-made услугите в портфолиото ни в бъдеще, г-н Шербанов подчерта:


 


„Ценностите и смисълът в работата ни намират израз във все по-персонализирани и по-гъвкави услуги, които да отразяват индивидуалността и характера на различните ни партньори. Примери в тази посока са индивидуални програми за развитие на таланти, дигитализиране на процеси по придобиване на нови компетенции, въвеждане на специфични дигитални инструменти за оценка на персонал, развитие на мениджърски умения от нов тип, аутсорсинг на процеси, внос на кадри от специфични географски локации, съвместно управление на работодателска марка и др. Дигиталната трансформация е в пълен ход при почти всички от нашите партньори и ние заедно търсим и намираме индивидуални решения, които да подпомогнат оптимизацията на вътрешните им процеси.“


 


„Тези нови по-креативни подходи носят на партньорите ни пазарни предимства, които им помагат да бъдат по-успешни и удовлетворени от дейността си. Именно възможността да учим и преживяваме различните промени заедно с тях прави консултантската ни работа изключително интересна и пълна със смисъл. Годината за нас стартира динамично и очакваме тези тенденции да се задълбочат и развият.“ допълни в заключение г-н Шербанов.


 


 

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.