Вход

Споделете

Обратно към блога

За новите пазарни и технологични реалности и нуждата от персонализиран подход към всеки проект - Иван Шербанов, новият изпълнителен директор на Manpower България

Какво означават 15 години в Manpower България може да сподели новият изпълнителен директор на компанията – Иван Шербанов. Присъединявайки се към екипа през 2008 г. като консултант, през годините г-н Шербанов преминава през шест различни оперативни и мениджмънт позиции в България и на регионално ниво в клъстъра Manpower SEE.

Неговото устойчиво развитие в годините е съпътствано от научени уроци, редица предизвикателства, силно любопитство и огромно желание за получаване на нови компетенции и усъвършенстване на умения. Компанията открива таланта му още в самото начало и в годините му дава множество възможности като му гласува доверие за най-новаторските и комплексни инициативи като съвместно с екипа развиват цялото портфолио от услуги на пазара, превръщайки Менпауър в компания лидер в областта на услугите за ЧР.


 


През февруари 2023 година, очакваната промяна на функцията на г-н Шербанов се случи като естествено продължение на устойчивото развитие на компанията в последните години. Стратегическият му фокус са дигитализацията, tailor-made решения, успешна интеграция между работа и личен живот за всички в екипа.


 


 ”След въвеждане на 4-дневната работна седмица, през 2022 г. Manpower България представи нова организационна култура и разви портфолиото си от услуги, за да отговори на новите нужди на бизнеса. Отворихме новия си офис в София, където да посрещнем по-високите очаквания, както на клиентите си, така и на растящия ни екип. Същото предстои да се случи в останалите ни офиси из страната.“ обобщи той изминалата година при встъпването си в новата роля.


 


Движен от стремежа към системно подобряване на услугите на компанията, адаптирането им към новите пазарни и технологични реалности и персонализирането им към конкретните нужди на всеки клиент, г-н Шербанов добави:


 


Новата реалност в управлението на една компания включва и нов тип организационна култура. Партньорите ни при нас винаги са били на върха, а там заедно с тях са и колегите ни. Затова като фокус в работата на преките ръководители и управленския състав в Manpower България  виждаме насърчаването, подкрепянето и ускоряване реализацията на идеите, идващи от взаимодействие между партньорите и консултантите ни, прегръщайки бъдещето и непознатото.“


 


За целенасочено персонализирания подход на компанията и ролята на tailor-made услугите в портфолиото ни в бъдеще, г-н Шербанов подчерта:


 


„Ценностите и смисълът в работата ни намират израз във все по-персонализирани и по-гъвкави услуги, които да отразяват индивидуалността и характера на различните ни партньори. Примери в тази посока са индивидуални програми за развитие на таланти, дигитализиране на процеси по придобиване на нови компетенции, въвеждане на специфични дигитални инструменти за оценка на персонал, развитие на мениджърски умения от нов тип, аутсорсинг на процеси, внос на кадри от специфични географски локации, съвместно управление на работодателска марка и др. Дигиталната трансформация е в пълен ход при почти всички от нашите партньори и ние заедно търсим и намираме индивидуални решения, които да подпомогнат оптимизацията на вътрешните им процеси.“


 


„Тези нови по-креативни подходи носят на партньорите ни пазарни предимства, които им помагат да бъдат по-успешни и удовлетворени от дейността си. Именно възможността да учим и преживяваме различните промени заедно с тях прави консултантската ни работа изключително интересна и пълна със смисъл. Годината за нас стартира динамично и очакваме тези тенденции да се задълбочат и развият.“ допълни в заключение г-н Шербанов.


 


 

18.05.2023

Generation Z are looking for flexibility and clear communication in the workplace

For the third consecutive year, we surveyed young talent's career expectations - Student Study 2023. During April and May, we surveyed 495 students and workers, aged between 16 and 25, allowing them to share their opinions, expectations, and attitudes on the topic. The results of this survey aim to provide advice and practical guidance to employers so that companies can make informed decisions about attracting and retaining young talent in their teams.

18.05.2023

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

18.05.2023

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.