Вход

Споделете

Обратно към блога

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

Фактори при избора на работодател 


При избора на работодател, трите най-важни аспекта за генерация "Z" са високите възнаграждения (45.3%), придобиването на знания и умения (39.8%) и възможността за гъвкаво работно време (39.6%). Тези резултати отразяват приоритетите на младите таланти, които търсят справедливо заплащане, възможности за лично и професионално развитие и баланс между работа и личен живот.  


Подреждайки възможността за гъвкаво работно време толкова високо в скалата, е ясен сигнал, че поколение "Z” ценят свободата да организират работните си ангажименти и целенасочено биха търсили такива, които ще им позволят да постигат баланс между работата и личния живот.  


Качества, които младите търсят в своите бъдещи ментори и ръководители 


По отношение на качествата, които анкетираните търсят в своите бъдещи ментори или преки ръководители, челната тройка включва: Компетентност на ментора (40%), Умението да се вслушва в мнението и предложенията на екипа (39.2%) и Директната и открита комуникация (37.2%). Данните ясно сигнализират, че младите таланти търсят ментори, който разполага със знания и опит в съответната област и могат да им предостави ценни насоки и ръководство, но и които са отворени към идеите на екипите и колегите си.  За да създадат подобна работна атмосфера, работодателите следва да обучават екипите си в посока ефективна комуникация и да наложат прозрачността като ценност в компаниите. 


Професионална насока Като най-предпочитани професионални насоки анкетираните са посочили дигиталният и общ маркетинг, както и ИТ и графичен дизайн. Интересен резултат е също, че 11.8% от отговорите посочват "Все още не знам", което може да отразява нерешителността или неувереността на младите хора относно техните професионални предпочитания в динамичния пазар на труда. 


Какво означават данните за компаниите и каква рамка на действие очертават те за работодатели, които целенасочено се стремят да привлекат млади таланти, коментирахме с представители на част от тазгодишните ни партньорите - Тук-Там, Mentor the Young, JA, AIBEST, в последния епизод на подкаста ни HR Navigator – Gen Z. Архитектите на новия работен свят.  
 
Благодарим и на останалите ни парнтьори AIESEC Bulgaria и Rotaract Bulgaria за подкрепата да достигнем максимален брой представители на генерация Z.  


 
Пълните резултати от проучването може да намерите тук:

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.

15.04.2024

HR Screening 2024 -Проучване за предизвикателствата и отговорностите на HR функцията

Вече четвърта година проучването HR Screening, провеждано от Manpower България с партньорството на Българска асоциация за управление на хора и Assert International България, спомага с анализ и проследяване на тенденциите в дивизията човешки ресурси.  

27.03.2024

LeaderSHIFT through MINDfulness - With passion and delight for mindful leadership

The new business realities demand a new kind of leader - aware, grounded, and in sync with themselves and the world. With such a foundation, the dynamics of markets, technological change, and other turbulence we witness daily are easily reframed from obstacles into opportunities and gifts of our current situation.