Вход

Споделете

Обратно към блога

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

Фактори при избора на работодател 


При избора на работодател, трите най-важни аспекта за генерация "Z" са високите възнаграждения (45.3%), придобиването на знания и умения (39.8%) и възможността за гъвкаво работно време (39.6%). Тези резултати отразяват приоритетите на младите таланти, които търсят справедливо заплащане, възможности за лично и професионално развитие и баланс между работа и личен живот.  


Подреждайки възможността за гъвкаво работно време толкова високо в скалата, е ясен сигнал, че поколение "Z” ценят свободата да организират работните си ангажименти и целенасочено биха търсили такива, които ще им позволят да постигат баланс между работата и личния живот.  


Качества, които младите търсят в своите бъдещи ментори и ръководители 


По отношение на качествата, които анкетираните търсят в своите бъдещи ментори или преки ръководители, челната тройка включва: Компетентност на ментора (40%), Умението да се вслушва в мнението и предложенията на екипа (39.2%) и Директната и открита комуникация (37.2%). Данните ясно сигнализират, че младите таланти търсят ментори, който разполага със знания и опит в съответната област и могат да им предостави ценни насоки и ръководство, но и които са отворени към идеите на екипите и колегите си.  За да създадат подобна работна атмосфера, работодателите следва да обучават екипите си в посока ефективна комуникация и да наложат прозрачността като ценност в компаниите. 


Професионална насока Като най-предпочитани професионални насоки анкетираните са посочили дигиталният и общ маркетинг, както и ИТ и графичен дизайн. Интересен резултат е също, че 11.8% от отговорите посочват "Все още не знам", което може да отразява нерешителността или неувереността на младите хора относно техните професионални предпочитания в динамичния пазар на труда. 


Какво означават данните за компаниите и каква рамка на действие очертават те за работодатели, които целенасочено се стремят да привлекат млади таланти, коментирахме с представители на част от тазгодишните ни партньорите - Тук-Там, Mentor the Young, JA, AIBEST, в последния епизод на подкаста ни HR Navigator – Gen Z. Архитектите на новия работен свят.  
 
Благодарим и на останалите ни парнтьори AIESEC Bulgaria и Rotaract Bulgaria за подкрепата да достигнем максимален брой представители на генерация Z.  


 
Пълните резултати от проучването може да намерите тук:

18.05.2023

Generation Z are looking for flexibility and clear communication in the workplace

For the third consecutive year, we surveyed young talent's career expectations - Student Study 2023. During April and May, we surveyed 495 students and workers, aged between 16 and 25, allowing them to share their opinions, expectations, and attitudes on the topic. The results of this survey aim to provide advice and practical guidance to employers so that companies can make informed decisions about attracting and retaining young talent in their teams.

18.05.2023

Уъркшоп: Задържане и развитие на екипи през 2023 г.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.

27.04.2023

Nearly 30% of companies operate without an HR specialist or department

HR Screening is part of our annual surveys, and this was the third year that we explored the challenges facing the division. With the support of our exclusive partners, the Bulgarian Association for People Management and the Employment Agency, we reached 472 professionals by analyzing their measured challenges and processes through targeted, logical questions.