Вход

Споделете

Обратно към блога

Поколение Z търсят гъвкавост и ясна комуникация на работното място

За трета поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2023. В рамките на месеците април и май анкетирахме 495 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 25 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Резултатите от настоящото проучване имат за цел да предоставят съвети и практически насоки на работодателите, за да могат компаниите да вземат информирани решения в посока привличане и задържане на млади таланти в екипите си.

Фактори при избора на работодател 


При избора на работодател, трите най-важни аспекта за генерация "Z" са високите възнаграждения (45.3%), придобиването на знания и умения (39.8%) и възможността за гъвкаво работно време (39.6%). Тези резултати отразяват приоритетите на младите таланти, които търсят справедливо заплащане, възможности за лично и професионално развитие и баланс между работа и личен живот.  


Подреждайки възможността за гъвкаво работно време толкова високо в скалата, е ясен сигнал, че поколение "Z” ценят свободата да организират работните си ангажименти и целенасочено биха търсили такива, които ще им позволят да постигат баланс между работата и личния живот.  


Качества, които младите търсят в своите бъдещи ментори и ръководители 


По отношение на качествата, които анкетираните търсят в своите бъдещи ментори или преки ръководители, челната тройка включва: Компетентност на ментора (40%), Умението да се вслушва в мнението и предложенията на екипа (39.2%) и Директната и открита комуникация (37.2%). Данните ясно сигнализират, че младите таланти търсят ментори, който разполага със знания и опит в съответната област и могат да им предостави ценни насоки и ръководство, но и които са отворени към идеите на екипите и колегите си.  За да създадат подобна работна атмосфера, работодателите следва да обучават екипите си в посока ефективна комуникация и да наложат прозрачността като ценност в компаниите. 


Професионална насока Като най-предпочитани професионални насоки анкетираните са посочили дигиталният и общ маркетинг, както и ИТ и графичен дизайн. Интересен резултат е също, че 11.8% от отговорите посочват "Все още не знам", което може да отразява нерешителността или неувереността на младите хора относно техните професионални предпочитания в динамичния пазар на труда. 


Какво означават данните за компаниите и каква рамка на действие очертават те за работодатели, които целенасочено се стремят да привлекат млади таланти, коментирахме с представители на част от тазгодишните ни партньорите - Тук-Там, Mentor the Young, JA, AIBEST, в последния епизод на подкаста ни HR Navigator – Gen Z. Архитектите на новия работен свят.  
 
Благодарим и на останалите ни парнтьори AIESEC Bulgaria и Rotaract Bulgaria за подкрепата да достигнем максимален брой представители на генерация Z.  


 
Пълните резултати от проучването може да намерите тук:

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.