Вход

Споделете

Обратно към блога

Какво мотиватора служителите на инженерни позиции - Manpower България и Аутомотив Клъстер България отговарят на въпроса с таргетирано проучване

Автомобилният сектор беше сред най-засегнатите от Covid-19 пандемията, а възстановяването след нея продължи и през 2022 година. За да отговорят на наболели въпроси, зародили се в сектора още в този период, както и да предложат възможни решения, ManpowerGroup България и Аутомотив клъстер България проведоха таргетирано проучване сред служители на компании, членове на браншовата организация.

Проучването се проведе в периода ноември и декември 2022 година, като в него взеха участие 152 служители на различни аутомотив компании. Разпространението на проучването се осъществи чрез вътрешните комуникационни канали на Аутомотив клъстер България. 


 


Резултатите от проведения анализ отговарят на въпроси свързани с мотивацията и ангажираността на служителите в бизнес сектора, като примери от тях са "Какво Ви мотивира да бъдете част от компанията?" или "Какво би Ви мотивирало да смените сегашния си работодател?


 


Ключовите изводи от проучването сочат, че основният мотиватор за служителите на инженерни позиции е гъвкавото работно време, докато за служителите от нискойерархичните роли конкурентното заплащане и придобивки са от по-голямо значение. 


 


Коментари по резултатите оставиха и Кузман Илиев, икономист, както и психолози от екипа на Психологичен Център С.О.В.А. Данните бяха представени на ежемесечната HR среща на Аутомотив клъстър България на 26.01.2023 г.  


 

Кратъко представяне на резултатите всеки заинтересован може да открие тук:  ManpowerBulgaria-Automotive cluster Bulgaria-Research.pdf

21.02.2024

Inclusion, Incorporation and Diversity: beyond limits

The topic of inclusion, diversity, and inclusion (DEIB) is becoming increasingly important globally. Due to the dynamic business environment, organizations are realizing that these aspects are critical not only to creating a more equitable workplace but also to achieving business success.

21.02.2024

Workshop: Включване, приобщаване и разнообразие: отвъд ограниченията

Темата за включване, разнообразие и приобщаване (DEIB) придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Благодарение на динамичната бизнес среда, организациите осъзнават, че тези аспекти са критични не само за създаването на по-справедливо работно място, но и за постигането на бизнес успех.

05.02.2024

Leadership Eve Vol.2 - Leadership through Awareness

On this first of February, we had the pleasure to welcome partners and colleagues for the second edition of our exclusive Leadership Eve event.