Вход

В нашия фокус

14.10.2021

Милена Христова

IT пазар, движен от талантите – тенденции и предизвикателства, които ще доведат до трайни промени

IT секторът е един от най-малко засегнатите от настъпилата динамика в работните процеси в последната година и половина. Дори наблюдаваме сериозно увеличение в нуждите на този сектор и съответно – в търсенето на таланти за бранша.

Пазарният принцип, който гласи, че търсенето определя предлагането, в комбинация с факта, че отворените позиции на пазара на труда са повече, отколкото специалистите с тези умения, поставят пред огромно предизвикателство IT компаниите у нас.

 

Как актуалната пазарна ситуация променя стандартните практики за търсене на работа?

Добрите кандидати са тези, които избират

Някои от вече утвърдените специалисти в сектора имат избор от над 400 позиции пред себе си. Поради тази причина е напълно оправдано и те самите да селектират внимателно и да се интересуват от възможностите пред тях до най-малкия детайл.

Засилва се нуждата от отговори по много предварителни въпроси преди кандидатът да прецени дали има желание да постъпи в процес за конкретна роля и още повече – дали да приеме конкретно предложение за работа.

Докато доскоро интересните проекти и работа с нови технологии бяха ключови за IT пазара, то сега наблюдаваме диверсификация по отношение на очакванията от страна на самите кандидати. 

 

Какво ново се изисква от работодателите?

Не е изненада, че повечето потенциални кандидати търсят добри условия, но истината е, че това съвсем не е всичко.

В момента на преден план излиза репутацията на работодателя и неговата коректност. Голямо предизвикателство се явява запазването на комуникацията между мениджъри и служители за проследяването и навременното реагиране в ситуации на проблем.

Чувството за сигурност на работното място също излиза на по-преден план. По този повод аутсорсинг компаниите стъпиха с една крачка напред пред продуктовите компании от отношение на възможността да запазят екипите си цели и да осигурят непрекъсност на работата.

Усещането за принадлежност от страна на един служител към екипа също заема централно място в дългосрочната им визия и бъдеще в компанията, наред с добрата комуникация между членовете на екипа и спокойната работна среда.

За хората в бранша по-често става важно в коя компания работиш, а не толкова технологичната посока, която ще следваш. В следствие на това, все по-често виждаме специалисти, готови да преминат към нови технологии.

Наблюдаваме очакванията на голяма част от кандидатите в сектора, които се надяват дистанционната работа да продължи и след пандемията и в голяма част от случаите това за тях е основен мотиватор за смяна на работодател. От една страна това дава по-голяма свобода на служителите и открива хоризонти за специалистите, работещи извън столицата и големите градове, от друга страна обаче, поставя в патова ситуация компаниите, които все още не приемат този модел на работа.

В същото време много други таланти държат на всяка цена да имат досег до офис пространствата. Организацията на работа се променя драстично и дава възможност за развитие на най-адаптивните и гъвкави компании.

 

Какво съветваме компаниите да вземат под внимание при привличането на таланти?

Виждаме ясно, че гъвкавостта в една компания е основен фактор за нейния успех.

Всеки работодател очаква готов талант, но готовите хора са рядкост на пазара, а и те добре знаят стойността си. За съжаление, не са много компаниите, които могат да откликнат на тези очаквания. Въпреки това обаче, наблюдаваме голяма пазарна промяна от страна на работодателите, за които привличането на нови хора е приоритет.

Стараем се да обясним ясно на страната, търсещаталанти, че потенциалът в даден кандидат е ключов и трябва да се дава шанс и на по-малко опитни, но мотивирани кадри. Полагаме усилия да уравновесим понякога крайно нереалистичните очакванията от страна на кандидатите. Опитваме в максимална степен да се приспособим към пазара на труда и да балансираме търсенето и предлагането, така че двете страни да могат да се срещнат посредата.

Ние, от стана на Manpower, също предлагаме гъвкави решения в процеса по привличане. Подпомагаме кандидатите и компаниите, които търсят временна заетост или заетост на непълно работно време. Вярваме, че адаптацията в заобикалящата ни среда към новото нормално е това, което би довело бизнесите и в частност подбора до сигурен успех.