Вход

В нашия фокус

24.11.2022

Искрен Лимонов

Лизинг на персонал – жокерът, с който компаниите преодоляват негативите на черния петък и сбъдват коледни чудеса

Месеците ноември и декември са обвързани с няколко големи световни празници, стари и нови традиции, които допринасят за особено висока активност от страна на потребителите в почти всички сектори. От намаленията покрай черния петък, до голямото коледно и новогодишно пазаруване, „ритейл“ секторът работи на пълни обороти, а в компаниите се ражда необходимостта от откриване на множество сезонни позиции за временна заетост.

 

Кои са „най-благоприятните“ времена за търсене на лизинг на персонал, какви са причините работодателите да избират този модел за откриване на кадри и в кои браншове са най-търсени, както и какви са позитивите за самите служители, разказва Искрен Лимонов, заместник ръководител на екип „Временна заетост“, в Manpower България.

 

Кога се наблюдава пик в търсенето на лизинг на персонал?

Когато става въпрос за услугата персонал на лизинг, може да разграничим два типа  – дългосрочна и временна заетост.

При временната заетост се наблюдава пик в търсенето от компании, които трябва да попълнят нуждата от допълнителен персонал за кратък период от време. Осезаемо, най-съществено е търсенето на такъв тип услуга около коледните и новогодишните празници, великденските празници, годишни инвентаризации и през летния сезон.

Дългосрочният лизинг на персонал често е решение за компании, които следва да увеличат капацитета си до завършване на определен проект, да набавят необходим персонал за сезонна работа или да компенсират дългосрочни отсъствия заради болнични или отпуск по майчинство на постоянен служител. Периодът на заетост тук често е дори над 6 месеца, като при този тип услуга не наблюдаваме съществени изменения в броя търсени служители или специфични пикови периоди.

 

Какво прави временната заетост атрактивно решение за компаниите?

Тази услуга е сравнително нова за българския пазар, но бързо набира популярност сред различните бизнеси на пазара на труда. Наблюдаваме стабилно увеличение на търсенето на лизингов персонал в последните няколко години, а пандемията от COVID-19 многократно ускори и трансформира процесите в търсенето на този тип кадри.

Предимствата за работодателите са много – спестяване на време и административни разходи, както и възможност за облекчаване на своите вътрешни счетоводни и пейрол процеси и отдели. За една компания, независимо от нейния ресурс, преглеждането и интервюирането на голям брой кандидати може да бъде дълга и тромава задача, която значително се улеснява с лизинговия процес, без да се прави компромис с крайния резултат - достигането до правилните служители.

Използвайки услугата за временна заетост на Manpower България, компаниите получават насреща професионален консултант, който отговаря за провеждането на интервюта за намирането на желаните профили за работодателя – както по отношение на умения, опит и знания, така и по отношение на личностни качества и характеристики, в унисон с  корпоративната култура на компанията.  

 

Кои браншове най-често се възползват от възможността да наемат работници по този модел?

Лизингът на персонал е предпочитаният вариант в сектори и индустрии, при които дейността не изисква постоянна заетост или броят на служителите варира на проектен принцип.

В България най-често това са компании от ритейл сектора, автомобилни, производствени, фармацевтични и логистични организации, както и фирми, които все още не са регистрирани в страната.

 

Какви са плюсовете за хората, работещи на принципа „временна заетост?

Както сами виждате, позитивите за работодателите са много, но да станеш служител  в компания, която предлага тази услуга, също има своите предимства.

Един от основните плюсове за търсещия работа е, че доставчикът на лизинг на персонал може да помогне в намирането на работа по-бързо от традиционните методи за кандидатстване, особено в днешния динамичен и променящ се пазар на труда.
Професионалните консултанти съдействат на кандидатите да подсилят автобиографиите си, а същевременно ги запознават с нови възможности за кариерно развитие, които може да не са били достъпни за тях преди, когато са работили на постоянен договор.

Временната заетост е и добра възможност за професионален старт за кандидатите без опит. Те могат да бъдат насочвани към временни позиции с опция за по-нататъшно преминаване в постоянна такава, предлагайки и по-добри социални придобивки.

Работата по модела временна заетост дава възможност за развитие и на студенти, млади хора и всеки друг, който няма възможност да работи на пълен работен ден, както и позволява генерирането на допълнителни доходи, дори и за тези, които вече са назначени на постоянен трудов договор.